Studentweb

Opptak til adgangsbegrensede emner

Adgangsbegrensede emner er emner med begrenset kapasitet hvor studenter som har meldt seg innen gitt frist konkurrerer om opptak på bakgrunn av antall registrerte studiepoeng.

Temaside Planlegge studiet | Sider merket med emner

Frister for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner #

  • 1. juni for høstsemesteret
  • 1. desember for vårsemesteret.

Du må søke via Studentweb. Skal du følge et adgangsbegrenset emne må du melde deg til undervisning på Studentweb innen oppgitte frister. Dette gjelder også studenter som har adgangsbegrensede emner som obligatoriske i sine studieprogram.

Undervisningsmelding #

Du melder deg til emner via Studentweb, ved å legge til det aktuelle emnet under 'Aktive emner'.

Rangering #

Det rangeres etter følgende:

1. Gjennomsnittskarakter for alle emner avlagt ved NTNU. 
2. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

Tilbud og svar #

Opptaket vil være klart i løpet av juni for høstsemesteret og i løpet av desember for vårsemesteret. Studentene får e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på studentweb. Alle studenter som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket via studentweb. Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet. Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette. Om det blir ledige plasser på emnene også etter suppleringen, vil det bli mulig å melde seg til undervisning i disse emnene. Ved etteranmelding vil det gis tilbud fortløpende, altså førstemann-til-mølla får plass på emnet.
Husk at du må registrere vurderingsmelding etter at du har svart bekreftende på opptaket.

Etteranmelding  #

Emner som ikke blir fylt opp blir lagt ut til etteranmelding ved semesterstart. Påmelding gjøres via Studentweb. Førstemann-til-mølla gjelder ved tildeling av plass. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du oppfyller ev. forkunnskapskrav. Om du mangler ev. forkunnskapskrav vil du ikke kunne gå opp til vurdering i emnet.

Høst 2019 er det mulig å etteranmelde seg til følgende adgangsbegrensede emner:

MUSV3001- Komposisjon og anlayse
JAP0501- Japansk 1
AAR4841- GIS som planverktøy
TPD4168- Spilldesign
TGB4212- Bergmekanikk, videregående kurs
TGB4265- Strukturgeologi, videregående kurs
TGB4290- Skredprosesser
TEP4300- Klimavern
VLR1006- Læring og endring i arbeidslivet
SPR2010- Business and Management English
TSOL550- Negotiations

Oppmelding er mulig så lenge det er ledige plasser.

Enkelte adgangsbegrensede emner legges ikke ut til etteranmelding, men det kan være mulig å få plass for studenter som har emnet som del av sin utdanningsplan. Studenten henvises da til å ta kontakt med Instituttet som er faglig ansvarlig for emnet.

Viktige datoer #

HøstsemesteretVårsemesteret
1. juni: Frist for melding til undervisning1. desember: Frist for melding til undervisning
Medio juni: Opptak foretasMedio desember: Opptak foretas
5. august: Svarfrist5. januar: Svarfrist
9. august: Suppleringsopptak8. januar: Suppleringsopptak
9. august: Start etteranmelding8. januar: Start etteranmelding
15. september: Slutt etteranmelding1. februar: Slutt etteranmelding
15. september: Husk vurderingsmelding1. februar: Husk vurderingsmelding

Søk opptak #

Alle må søke via Studentweb

Oversikt over adgangsbegrensede emner #

Oversikt over adgangsbegrensede emner for 2019-2020

Kontakt #

  • Telefon: 73 59 77 00
  • E-post: opptak@ntnu.no
  • Avdeling for Studieadministrasjon, opptakskontoret, 7491 Trondheim
0 Vedlegg
24542 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)