Studentweb

Opptak til adgangsbegrensede emner

Adgangsbegrensede emner er emner med begrenset kapasitet hvor studenter som har meldt seg innen gitt frist konkurrerer om opptak på bakgrunn av karaktersnitt av avlagte emner ved NTNU. Information in English

Temaside Planlegge studiet | Sider merket med emner

Frister for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner #

  • 10. juni for høstsemesteret 2021 (StudentWeb åpner 15. mai for registrering av emner)
  • 1. desember for vårsemesteret.

Du må søke via Studentweb. Skal du følge et adgangsbegrenset emne må du melde deg til undervisning på Studentweb innen oppgitte frister. Dette gjelder også studenter som har adgangsbegrensede emner som obligatoriske i sine studieprogram.

Undervisningsmelding #

Du melder deg til emner via Studentweb, ved å legge til det aktuelle emnet under 'Aktive emner'.

Rangering #

Det rangeres etter følgende:

1. Gjennomsnittskarakter for alle emner avlagt ved NTNU. 
2. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

Tilbud og svar #

Opptaket vil være klart i løpet av juni for høstsemesteret og i løpet av desember for vårsemesteret. Studentene får e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på studentweb. Alle studenter som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket via studentweb. Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet. Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette. Om det blir ledige plasser på emnene også etter suppleringen, vil det bli mulig å melde seg til undervisning i disse emnene. Ved etteranmelding vil det gis tilbud fortløpende, altså førstemann-til-mølla får plass på emnet.
Husk at du må registrere vurderingsmelding etter at du har svart bekreftende på opptaket.

Etteranmelding  #

Emner som ikke blir fylt opp, blir lagt ut til etteranmelding ved semesterstart. Påmelding gjøres via Studentweb. Førstemann-til-mølla gjelder ved tildeling av plass. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du oppfyller ev. forkunnskapskrav. Om du mangler ev. forkunnskapskrav vil du ikke kunne gå opp til vurdering i emnet. 

Oppmelding er mulig så lenge det er ledige plasser.

Enkelte adgangsbegrensede emner legges ikke ut til etteranmelding, men det kan være mulig å få plass for studenter som har emnet som del av sin utdanningsplan. Studenten henvises da til å ta kontakt med Instituttet som er faglig ansvarlig for emnet.

Viktige datoer #

HøstsemesteretVårsemesteret
10. juni: Frist for melding til undervisning1. desember: Frist for melding til undervisning
Medio juni: Opptak foretasMedio desember: Opptak foretas
5. august: Svarfrist2. januar: Svarfrist
10. august: Suppleringsopptak6. januar: Suppleringsopptak
10. august: Start etteranmelding6. januar: Start etteranmelding
15. september: Slutt etteranmelding1. februar: Slutt etteranmelding
15. september: Husk vurderingsmelding1. februar: Husk vurderingsmelding

Søk opptak #

Alle må søke via Studentweb

Oversikt over adgangsbegrensede emner #

Oversikt over adgangsbegrensede emner for 2021-22

Kontakt #

  • Telefon: 73 59 77 00
  • E-post: opptak@ntnu.no
  • Avdeling for Studieadministrasjon, opptakskontoret, 7491 Trondheim
0 Vedlegg
49591 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)