Oppstartsseminar for doktorgradskandidater

Oppstartsseminaret hjelper stipendiater / doktorgradskandidater i gang med arbeidet på doktorgraden. Du får tilbud om seminaret via fakultetet eller instituttet ditt. English version - PhD start-up seminar

Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad

Målet med seminaret er å gi deg informasjon om:

 • Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon Dion
 • Dine rettigheter og plikter
 • Erfaringer fra stipendiater og doktorgradskandidater som er i gang med arbeidet
 • Doktorgradsløpet fra start til slutt
 • Etikk i forskning og publisering
 • Publiseringsstrategier og bedømmelsesprosesser
 • Regler, prosedyrer og HMS
 • Søk i biblioteksbaser
 • Pedagogiske kurs med mer
 • Skrivekurs

I tillegg kan du få skriftlig informasjon om:

 • Arbeidsplassen
 • Tilgang til bibliotek
 • Tilgang til gode IKT-løsninger
 • Adgang til laboratorier (der det er aktuelt)
 • Hjelp til praktiske ting som materiell, arbeidstillatelse visum og annet
 • Overgangsbolig
 • Mentorer (aktuelt for kandidater som er tilknyttet bedrifter)
 • Litteratur
0 Vedlegg
10296 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)