Oppstart av masteroppgave - sivilingeniør

På denne siden finner du informasjon om oppstart av masteroppgave og viktige frister.

Frister #

Masteroppgaven utføres normalt i 10. semester.

Frist for registrering av masterkontrakten i DAIM er 15. januar.  Masterkontrakt sammen med en eventuell standardavtale for samarbeid med bedrift (se under) leveres til instituttet ditt når alle parter har signert. Du kan søke om utsatt oppstart av mastergraden, se mer informasjon under.

Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartsdato. Du kan søke om utsatt innlevering.

Innlevering og utsatt innlevering


Unntak:

  • Kandidater som utfører masteroppgaven i utlandet får forlenget tid til 26 uker.
  • Vit.ass. og und.ass. får forlenget tid ut fra hvor mye de arbeider. Du søker om forlenget tid ved å sende en epost til instiuttet ditt.

Avtale og kontrakt #

Du må gjøre en avtale om oppgaven med en veileder innenfor det aktuelle fagområdet. Instituttet ditt vil holde orienteringer om valg av oppgave.

Hovedveileder, skal være NTNU-ansatt i stilling som professor, professor II, førsteamanuensis eller amanuensis og tilhøre det instituttet som du skal skrive oppgaven ved. Dette gjelder også hvis du skriver oppgaven utenfor NTNU.

Formell dato for oppstart er den datoen masterkontrakten er registrert ved ditt instituttkontor.

Utsatt oppstart av masteroppgaven #

Har du behov for utsatt oppstart av masteroppgaven ber vi deg om likevel om å følge prosedyren over og levere innen fristen. Ta så kontakt med fakultetet ditt for å søke om utsettelse. Studenter ved Industriell økonomi kontakter instituttet.

Risikovurdering #

Alle studenter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi skal levere en risikovurdering sammen med skjemaet for masterkontrakten. Dette gjelder også teoretiske masteroppgaver.

Masteroppgave utenfor NTNU #

Skal du utføre oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift må du fylle ut navn på bedriften/institusjonen og veileder i skjemaet for masterkontrakten.

For masteroppgaver utført eksternt skal det også inngås en samarbeidsavtale mellom de fire partene: deg som kandidat, din hovedveileder ved NTNU, bedriften og NTNU. Slik får dere fastsatt partenes rettigheter og plikter.

Skjema for standardavtale. Skrives ut i fire eksemplarer og undertegnes av alle parter, som får et eksemplar hver. Avtalen leveres til instituttkontoret sammen med masterkontrakten.

Masteroppgave i utlandet #

Dersom du utfører masteroppgaven i utlandet har du 26 uker på å levere oppgaven fra fristen for oppstart. Fakultetet vil gjerne være tilgjengelig for deg mens du er borte, send epost hvis du har spørsmål og ha jevnlig kontakt med fakultetet.

Dersom du ikke er tilbake på NTNU i forbindelse med innleveringen av oppgaven, ber vi deg om å levere nøkler og annet utstyr, og å få kvittert på innleveringsskjemaet, før du reiser fra Trondheim.

0 Vedlegg
17704 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)