Tilbake

Oppsigelsesfrister

Informasjon om oppsigelsesfrister for ansatte.

Samleside om ansettelsesforhold Sider merket med ansettelse

Engelsk versjon: Period of Notice

Oppsigelsesfrister

Hvis du er fast ansatt eller er midlertidig ansatt over en lengre periode gjelder ulike oppsigelsesfrister. Fristene står i sammenheng med hvor lenge du har vært ansatt. 

Mer om oppsigelse og avskjed

Hvis du er midlertidig ansatt opphører arbeidsforholdet i de fleste tilfeller uten oppsigelse.

Mer om midlertidig ansettelse

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver

Ansettelsesperiode Oppsigelsesfrist
I prøvetiden 1 måned
Ansatt i ett år eller mindre 1 måned
Ansatt mer enn ett år 3 måneder
Ansatt mer enn to år 6 måneder

Oppsigelsesfristene gjelder uavhengig av om det er midlertidig eller fast stilling.

Ved arbeidstakers egen oppsigelse

Ansettelsesperiode Oppsigelsesfrist
I prøvetiden 1 måned
Ansatt i ett år eller mindre 1 måned
Ansatt mer enn ett år   3 måneder

Oppsigelsesfristene gjelder uavhengig av om det er midlertidig eller fast stilling.

Lovverk

Statsansatteloven § 22

Statsansatteloven § 15

Kontakt

Din lokale HR-medarbeider

Informasjon oppdatert 04.05.18

0 Vedlegg
5187 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)