Tilbake

Oppsett av LDAP

Veiledning for å benytte seg av NTNUs LDAP-tjener, slik at en kan få tak i kontaktinformasjon som epostadresser til andre ved NTNU.

English version - Configuring LDAP

Ser du etter noe annet? Temaside om epost | Sider merket med e-post

Tilkoblingsdetaljer #

  • Tjener: at.ntnu.no
  • Kryptering: TLS eller SSL
  • Port: 389 for TLS eller 636 for SSL
  • Søkerot: ou=people,dc=ntnu,dc=no
  • Søkbare attributter: mail, cn (navn), sn (etternavn)

Tilkobling med Thunderbird #

Steg 1:

Start Thunderbird og velg Adressebok.Velg  Fil - Ny - LDAP-katalog ...

Hvis dette steget ikke er tilgjangelig:

Klikk istedenfor Verktøy > Kontoinnstillinger > Utforming og adressering > Bruk en annen LDAP-server > Rediger mapper.

Etter steg 3, må du så velge  "NTNU" på nedtrekksmenyen under "Bruk en annen LDAP-server". 

Thunderbird

Steg 2:

Fyll inn tilkoblingsinformasjonen. Tjener: at.ntnu.no, Portnummer: 636, huk av Bruk sikker oppkobling (SSL), Base DN: ou=people,dc=ntnu,dc=no

Thunderbird

Steg 3:

Gå til Avansert, og fyll inn "mail=*" i søkefilterfeltet. Trykk OK. Adresseboken er nå ferdig satt opp. For å bruke den, gå til Skriv ny epost. Velg Vis - Adressebok i sidestolpe. Velg din nye adressebok.

Thunderbird

Tilkobling med Outlook #

Steg 1:

Denne veiledningen gjelder for studenter. Ansattes epostoppsett over exchange gir automatisk tilgang til adresseboken.Klikk på File - Info - Account Settings

Outlook

Steg 2:

Velg fanen Address Books, og klikk på New ...

Outlook

Steg 3:

Trykk Next, og fyll inn tjenernavnet "at.ntnu.no". Gå inn på More Settings ... Trykk OK

Outlook

Steg 4:

Fyll inn tilkoplingsdetaljene Port: 636, og huk av for Use Secure Sockets Layer

Outlook

Steg 5:

Fyll inn søkeroten "ou=people,dc=ntnu,dc=no" under Custom. Trykk Apply - OK - Next - Finish - Close. Før adresseboken kan brukes, må du restarte Outlook.

Outlook

Steg 6:

Gå til Home, og trykk på Address Book. Velg fanen Tools - Options ...

Outlook

Steg 7:

Velg Custom. Flytt tjeneradressen at.ntnu.no øverst i lista, og velg denne i "When opening the address book, show this address list first"

Outlook

Steg 8:

Trykk OK, og restart Outlook. Nå er adresseboken klar til å brukes.

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer. Ansatte bes om å kontakte lokal IT-ansvarlig.

11 Vedlegg
12798 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)