Tilbake

Opprett prosjekt kurs og konferanse

Her finner du veiledning til hvordan du oppretter kurs og konferanseprosjekter i regnskapssystemet:

Skjema for prosjektoppretting samt klassifiseringsskjema

Skjemaet bygger på Kunnskapsdepartementets BOA-veileder samt hjelpetabell.

Ta kontakt med din prosjektøkonom eller controller for å få hjelp til prosjektoppretting og klassifisering.

Definisjoner etter- og videreutdanning (EVU) #

Videreutdanning:  
Med studiepoeng, «kompetansegivende». Registreres i FS basert på anvist skjema fra faglig enhet.

Etterutdanning:   
Uten studiepoeng, «ikke kompetansegivende».

Hovedprinsipper for MVA-vurdering av kurs og konferanser #

Det er ikke av betydning hva et arrangement kalles - workshop, seminar, kurs, konferanse - det er hovedformålet med arrangementet som er avgjørende for om det skal beregnes mva eller ikke.

Undervisning er omsetning utenfor mva-loven. Det vil si at det ikke skal beregnes mva på inntekter (deltakeravgift, kursavgift o.l). Undervisning er alltid en «elev-lærer-situasjon». Presentasjon eller fremlegg av forskningsresultater og erfaringsutveksling defineres vanligvis ikke som undervisning, og vil normalt klassifiseres som mva-pliktig omsetning. Typisk i konferanser.

Kilde: Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler, Kunnskapsdepartementet, mars 2014

Eksempler på undervisnings-tjenester uten mva #

Rene forelesninger
Kurs,seminarer for opplæring
Klasseromsundervisning
”Work shop” med lærer eller foreleser
Gruppearbeid med lærer eller foreleser
Ekstraundervisning (i grupper eller alene med lærer)

MVA-pliktige tjenester/aktiviteter #

Temadebatter
Evalueringer og analyser
Erfaringsutveksling
”Livsstilsforedrag” eller ”trendforedrag”
Foredrag om ”livserfaringer”, opplevelser etc.
Messer
Personlig oppfølging eller ”coaching”

Mer om merverdiavgift (MVA) ved NTNU.

Relatert informasjon #

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

For innmelding av EVU-kurs, samt budsjettmal for EVU-kurs (NTNU Videre)

Om krav til budsjettering og beregning av kostnader etter totalkostmodellen (TDI), for bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA)

1 Vedlegg
14611 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)