Varsling

Oppfølging av varslingssaker

I arbeid april 2020


På denne siden finner du informasjon om hvordan et varsel vil bli behandlet. Ser du etter noe annet? Mer om varsling.

English version: Whistleblowing - The process of following up the notification

Temasider: HMS ​for ansatte | HMS for studenter | Si fra

Oppfølging vil variere avhengig av hvor alvorlig saken er og hva den handler om. Som varsler vil du ikke nødvendigvis være part i saken og få innsyn i saksdokumentene, men når den er avsluttet skal du få beskjed om utfallet.​

Både den som varsler og de som skal undersøke slike saker har ansvar for at saken behandles forsvarlig. Det innebærer blant annet at vi respekterer taushetsplikt om personlige forhold, ikke opptrer på en ærekrenkende måte, samt at den som varsler i fra i god tro vernes mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver, selv om det senere viser seg at det ikke var tilstrekkelig varslingsgrunn.​

​ Mer om dette finner du både i varslingsveiledninga pkt. 5 og varslingsrutinen pkt 2.5 og 3.​

0 Vedlegg
571 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)