Tilbake

Oppfølging av ny medarbeider

Informasjon til ledere. I sjekklisten under står det mer om lederes oppgaver ved oppfølging av nyansatte. Ser du etter noe annet? Temaside for Ansette medarbeider. 

Temaside om lederstøtte | Sider merket med lederstøtte

  • Den første tiden sørger leder eller andre støttepersoner for at den nyansatte får løpende innføring i arbeidsoppgaver. Ledere bør i denne tiden være særlig tilgjengelige for spørsmål og oppfølging. Den nyansatte får videre opplæring i administrative støttesystemer som KVASS, It`s learning, PAGA, ePhorte m.fl. dekkes.
  • Det anbefales at du har en oppfølgingssamtale med den nye etter 2-3 måneder.
  • Innen 5 måneder anbefales det å ta andre oppfølgingssamtale. Denne samtalen er svært viktig i tilfeller der det er tvil om vedkommende skal få fortsette i jobben etter prøvetiden.
  • Innen 6 måneder skal NTNUs Personalavdeling ha arrangert en dag for nyansatte. Leder/HR-medarbeider varsler den nyansatte om dette tilbudet.
0 Vedlegg
2926 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)