Økonomisk støtte...

Open Access publisering - IE

Ønsker du "Open access" publisering?

1) Sjekk i Norsk publikasjonsindikator (NPI) om tidsskriftet er inkludert i UNIT-avtalen som NTNU har. For tidsskrift som er inkludert i UNIT-avtalen skal du ikke betale ekstra for open access-publisering.

Hvis kvoten for gratis publikasjoner er brukt opp må instituttet betale.

Undersøk på forhånd om tidsskriftet er: 

2) Hvis tidsskriftet ikke er inkludert i UNIT-avtalen må du kontakte ditt institutt før innsending av publikasjonen til Open Access tidskriftet.

Henvend deg til:

  • IES - Thomas Tybell, thomas.tybell@ntnu.no
  • ITK - skranke@itk.ntnu.no
  • IEL - Bodil Vuttudal Wold,  bodil.wold@ntnu.no
  • IMF - postmottak@math.ntnu.no
  • IDI -  postmottak@idi.ntnu.no
  • IIR - postmottak@alesund.ntnu.no
  • IIK -  kontakt@iik.ntnu.no 

ENGLISH

Do you want publish in "Open access" journals?

1) Check in the Norwegian publication indicator (NPI) whether the journal is included in the UNIT agreement that NTNU has. For journals included in the UNIT agreement, you do not have to pay extra for open access publishing.

If the quota for free publications are reached, then the department has to pay.

Check in advance if the publication is: 

2) If the journal is not included in the UNIT agreement, you must contact your department before submitting the publication to the Open Access journal.

Contact – see list above.

0 Vedlegg
232 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)