Office 365 - OneNote

OneNote - Tilgjengelighetsverktøy

Denne wikien gir en introduksjon til tilgjengelighetsverktøyene i OneNote.

English version - Under arbeid 26.02.20

Temaside for Office 365 | Temaside OneNote

Engasjerende leser #

Engasjerende leser er et verktøy i OneNote som lar deg som leser endre teksten til et mer leselig format, for eksempel ved å øke linjeavstanden, kun ha fokus på en eller tre linjer om gangen, eller ved å få notatene opplest.

Du finner engasjerende leser ved å trykke på visning-fanen (1), deretter menyvalget Engasjerende leser (2).

engasjerende_leser

I Engasjerende leser har du mange valgmuligheter. Du har tekstinnstillinger (A), alternativer for grammatikk (B), leseinnstillinger (C) , spill av (D) og Innstillinger for Talemeldinger (E). Disse blir beskrevet under.

oversikt_engasjerende_leser

Innstillinger for tekst #

I innstillinger for tekst (A) kan du endre tekststørrelsen (1), øke linjeavstand (2), endre skrifttype (3) eller endre fargetema (4).

innstillinger_tekst

Alternativer for grammatikk #

Alternativer for grammatikk gir deg muligheten til vise stavelser (1) og å markere ord i setninger basert på hvilken ordklasse de tilhører (2). Du kan også få en etikett over hvert ord som forteller hvilken ordklasse ordet hører til (3).

alternativer_for_grammatikk

Leseinnstillinger #

I Leseinnstillinger (C) kan du:

  • Endre linjefokus (1): Gjør at visningen fokuserer på en, tre eller fem linjer om gangen, i stedet for å vise hele teksten samtidig.
  • Skru av/på Bildeordliste (2): Viser et bilde som illustrerer betydningen av ordet.
  • Oversette teksten (3): Du kan velge å få se oversettelsen av enkeltord ved å trykke på dem (ord for ord), eller å oversette hele teksten (dokument).

lese_innstillinger

Tekstopplesning #

Engasjerende leser har egen funksjonalitet for opplesning av tekst. Du starter opplesningen ved å trykke på Spill av-knappen nederst i midten av visningen.

lydmeny

Standardinnstillingene for språk følger operativsystemet til datamaskinen din. Du kan også endre på innstillingene for opplesing ved å trykke på lyd/tannhjul knappen. Her kan du endre lesehastigheten, og om du vil ha en kvinnelig eller mannlig stemme.

Kontroller tilgjengelighet #

Kontroller tilgjengelighet (A) sjekker om notatet ditt tilfredstiller forskjellige krav om universell utforming, og gir deg tilbakemelding dersom det er noe i notatet som bryter kravene. I eksempelet under ser du en tilgjengelighetskontroll av et notet.

kontroller_tilgjengelighet

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

8 Vedlegg
947 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)