Office 365 - OneNote

OneNote - Matematikkverktøy

Denne veiledningen går gjennom hvordan du kan tegne og skrive inn matematiske uttrykk i OneNote, og de forskjellige operasjonen du kan utføre på uttrykkene.

English version - Under arbeid 26.02.20

Temaside om Office 365| Temaside om OneNote

OneNote har et eget vindu for arbeid med matematiske uttrykk. Du finner dette matematikkvinduet enten under fanen Sett inn, eller under fanen Tegn.

Matematikk-vinduet har mange nyttige funksjoner som evaluering av uttrykk, løsning av ligninger, derivasjon, integrasjon, og enkel graftegning.

Hvordan skrive inn formler #

For å skrive inn matematiske uttrykk i OneNote, skriver du bare uttrykket inn i en tekstboks, markerer teksten og trykker på Matematikk-knappen (1) i toppmenyen. Uttrykket blir da omformatert til et matematisk uttrykk.

Markerer teksten og trykker Matematikk

Matteuttrykk

Formatering #

Formatet du må skrive inn uttrykkene på ligner på LaTeX-matematikk, men vær oppmerksom på at det likevel ikke er helt likt. Under ser du noen eksempler på hvordan man skriver utvalgte formler:

Formatering av utrykk #

TekstFormel
(Ax+B)/((x+1)^2+1)Matteuttrykk
\sum_(n=1)^(\infty) 1/n^2Matteuttrykk
F(s)=\int_(0)^(\infty) f(t) e^(-st) dtMatteuttrykk
(\partial u)/(\partial t)=\alpha (\partial^2 u)/(\partial x^2)Matteuttrykk

Formatering av spesialtegn #

Spesialtegn kan skrives inn ved hjelp av \<kode>, her er noen utvalgte tegn:

KodeTegn
\alphaα
\approx
\betaβ
\cdot
\degree°
\Delta, \deltaΔ, δ
\emptyset
\gammaγ
\in
\infty
\int
\kappaκ
\Lambda, \lambdaΛ, λ
\ne
\Omega, \omegaΩ, ω
\partial
\Phi, phiΦ, ϕ
\Pi, \piΠ, π
\prod
\Psi, \psiΨ, ψ
\rhoρ
\Sigma, \sigmaΣ, σ
\sqrt
\subset, \subseteq⊂, ⊆
\sum
\tauτ
\therefore
\Theta, thetaΘ, θ
\times×

Spesielt interesserte kan finne spesifikasjonen her: A Nearly Plain-Text Encoding of Mathematics (pdf). I vedlegg B (Appendix B. Character Keywords and Properties) finner du en komplett oversikt over alle spesialtegnene.

Hvordan lage formler fra håndtegninger #

(For å lære mer om håndtegninger i OneNote, se OneNote – Håndskrift og tegning)

Du kan bruke tegnefunksjonen i OneNote til å omformatere matematiske uttrykk du har tegnet for hånd.

 1. Marker den håndskrevne formelen du ønsker å omformatere (1) og trykk på Matematikk-knappen (2) i toppmenyen.

  Markerer tegning og trykker Matematikk

  Det dukker da opp en sidemeny til høyre i vinduet.
 2. I sidemenyen ser du et forslag til formatering av uttrykket. Trykk på teksten Håndskrift til matematikk (3) for å formatere uttrykket.

  Trykker håndskrift til matematikk

Matematiske operasjoner #

Når du har skrevet inn et uttrykk finnes det en rekke operasjoner du kan gjøre med uttrykket. Hvilke operasjoner du kan gjøre avhenger av hva du har skrevet inn. For å se de tilgjengelige operasjonene:

 1. Velg uttrykket og trykk på Matematikk-knappen i toppmenyen for å åpne matematikkvinduet.
 2. Trykk på Velg en handling under uttrykket i matematikkvinduet.

Eksempler på operasjoner #

 • Evaluering av uttrykk
 • Faktorisering
 • Tegn i 2D (se neste kapittel for å lære mer)
 • Derivasjon
 • Integrasjon
 • Løs for x
 • Avrunding, gulv og tak

Eksempel: Faktorisering #

Faktorisere

Eksempel: Løs for X #

Løs for x

For å legge til operasjonene på OneNote-siden kan du enkelt trykke på resultatet og dra det inn i notatblokken. For enkelte operasjoner kan OneNote også vise trinnene for utregning ved å trykke på Vis trinn under resultatet. OneNote vil da generere en steg for steg forklaring av hvordan man kan gjøre utregningen selv. Denne forklaringen kan man også dra inn i notatblokken.

Visualiser enkle 2D grafer #

OneNote gir deg muligheten til å visualisere enkle funksjoner ved hjelp av 2-dimensjonale grafer.

 1. Etter du har skrevet inn uttrykket i OneNote, trykk på Matematikk-knappen i toppmenyen for å åpne matematikkvinduet.
 2. Velg Tegn i 2D (1). Da vil du kunne se grafen i matematikk-vinduet. OneNote har også en rekke graffunksjoner (2) du kan bruke for å vise viktige punkter på grafen.

  Tegn i 2D

  Dette kan f.eks. være skjæringspunkter, ekstremalpunkter, vendepunkter osv. (3). Under graffunksjoner kan du også se en rekke egenskaper om funksjonen, f.eks. definisjons- og verdimengde. Når du er fornøyd kan du velge å sette grafen inn i notatblokken ved å trykke på Sett inn på side (4).

  Graffunksjoner

Innstillinger #

Helt nederst i matematikk-vinduet finner du en knapp som heter Innstillinger. Her kan du velge hva slags vinkelmål du ønsker å bruke (grader, radianer eller gradianer). I tillegg kan du velge om du vil at ligningsløseren skal kunne løse for komplekse tall eller bare reelle tall.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

12 Vedlegg
839 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)