Omfangsvurdering av utveksling

Informasjonen på denne siden er for ansatte ved fakultetene som skal gi forhåndsgodkjenning eller foreta omfangsvurdering av studiepoeng tatt under utveksling.


Gnag-databasen #

Gnag-databasen inneholder informasjon om studiepoengbelastning ved utenlandske læresteder. Basen kan brukes til omfangsvurdering av studiepoengene som er tatt i utlandet og hva studiebelastningen tilsvarer ved NTNU. Den kan også brukes i prosessen med å gi forhåndsgodkjenning. 

Oppdatering av basen #

Internasjonal seksjon oppdaterer basen, men vi er avhengige av at du melder fra hvis du finner opplysninger som er utilstrekkelige eller ukorrekte. Dersom du ønsker å legge til nye lærested, ber vi om at du bidrar i arbeidet med å avklare studiebelastningen.

Kontakt Rita Kumar: rita.kumar@ntnu.no 

Bistand i vanskelige saker #

I utgangspunktet, er fakultet/institutt selv ansvarlig for omfangsvurdering. I særlig vanskelige saker kan Internasjonal seksjon bistå med rådgivning. Dette også for å sikre likebehandling ved NTNU. Henvendelser skal sendes per epost til Rita Kumar: rita.kumar@ntnu.no 

Vennligst send kun en epost per søker. Gi nøyaktig informasjon om søkerens akademiske studier f.eks emner/fag som er planlagt å ta under utvekslingsopphold, fagområde og studieprogram, nivå (bachelor/undergraduate eller master/graduate/postgraduate) og varighet på utvekslingsopphold.

Husk at kun offentlig godkjent utdanning kan inngå i våre grader. Det må undersøkes om utdanningsinstitusjonen er offentlig godkjent og utdanningen er akkreditert. Internasjonal seksjon kan bistå med dette dersom fakultet/instituttet trenger avklaring.

Normert studietid er et viktig prinsipp når det gjelder omfangsvurdering. Utdanningen godkjennes ut fra prinsippet om at ett års normert studietid i utdanningslandet er jevngodt med ett års normert studietid i Norge (60 studiepoeng).

0 Vedlegg
2903 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)