Office 365

Office 365 - OneNote

OneNote er en digital notatblokk som gir deg muligheten til å samle alle notatene dine på ett sted. OneNote kan betraktes som en ringperm, hvor bare du har tilgang og kan gjøre endringer. Du kan også velge å dele notatblokken din med andre. Oppretter du en privat notatblokk vil den lagres i din OneDrive, slik at du kan få tilgang til den uansett hvor du er og hvilken mobil enhet du bruker.

OBS! Alle OneNote brukerveiledninger går gjennom funksjoner fra OneNote for Windows 10.

English version - Under arbeid, 21.02.20

Bruksområder/funksjonalitet #

OneNote for Windows 10 gjør det mulig for ansatte, studenter og samarbeidsgrupper å enkelt organisere notater i ulike notatblokker. Ved å bruke OneNote kan du:

 • Lage flere notatblokker for ulike tema/bruksområder (jobb, hjemme, prosjekter, forelesningsnotater osv.).
 • Skrive notater for hånd ved å benytte deg av en mobil enhet med berøringsskjerm.
 • Legge inn tekst, bilder, videoer, tabeller, figurer, matematiske formler m.m.
 • Spille inn lyd og skrive notater samtidig.
 • Dele notatblokker med andre.
 • Laste opp allerede eksisterende Word- og PDF-filer i notatblokkene dine, enten som vedlegg eller utskrift.

OneNote for Windows 10 har også ulike funksjonaliteter:

 • Notatblokk: Er en samlegruppe for alle inndelinger og notater. Du kan for eksempel ha en notatblokk for arbeid og en for hjemme, eller dele inn i prosjekter, emner osv.
 • Inndeling: I OneNote notablokken din kan du strukturere notatene dine ved hjelp av inndelinger. Inndelinger fungerer litt som kapitler i en bok.
 • Side: I hver inndeling kan du ha flere sider. Det er i sidene du skriver eller legger inn notatene dine.
 • Tilgjengelighetskontroll: For å gjøre notatblokken mer tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser kan du kjøre en tilgjengelighetskontroll av notatblokken din. Denne vil påpeke diverse forbedringer du kan foreta for å gjøre det lettere for blinde og svaksynte å forstå notatene dine.
 • Engasjerende leser: Er et verktøy som er utformet for å støtte studenter og ansatte med lesevansker ved å øke lesbarheten av notatene i OneNote.
 • Synkronisering med andre Office365-verktøy: OneNote kan synkroniseres med både Microsoft Teams og Outlook. Du kan opprette en OneNote-notatblokk for ditt Team og legge til en OneNote-notatblokk i en møteinnkalling i Outlook.
 • Lagring i sky: Alle OneNote notatblokkene dine blir lagret i SharePoint.

Brukerveiledninger #

Her finner du lenker til ulike brukerveiledninger for forskjellige funksjoner i OneNote for Windows 10:

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller støter på problemer.

0 Vedlegg
2268 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)