Office 365 - Deling og samarbeid

IT-info: programvare Målgruppe: Medarbeidere Studenter Tema: IT-hjelp
Tagger: samarbeid deling

Denne siden forklarer deg hvordan du deler dokumenter, og hvordan flere studenter eller ansatte kan jobbe på samme dokument samtidig.

English version - Office 365 - Sharing and collaboration

Hvordan dele et dokument  #

 For å dele et dokument trykker du på Fil og deretter Sharing. Herfra kan du dele på følgende måter

 • inviter personer 
 • få en delingskobling 
 • epost
 • presenter på nettet (ikke i bruk)
 • del i blogg
 • rask deling til alle på NTNU

Inviter personer #

Her kan du skrive inn navn, brukernavn eller NTNU-mailadresse til deltagere du vil skal kunne bruke dokumentet. Du kan bruke følgende fremgangsmåte:

 • Skriv inn navnet eller NTNU -brukernavnet til personen eller personene du ønsker å dele dokumentet med.  Du kan også velge om brukeren har muligheten til kun å se dokumentet («kan se») eller også forandre det («kan redigere»).  
 • Trykk "Share". 
 • Du har nå delt dokumentet ditt. De har likevel ikke full tilgang. For å gi full tilgang med alle rettigheter, se underseksjonen: "Hvordan gi full tilgang til noen i et dokument"  

Få en delingskobling  #

Hvis du ønsker å åpne et dokument for enten innsyn eller redigeringsmuligheter til et stort antall brukere, kan du lage en delingslenke som kan sendes til deltakerne. Det finnes to slike nøkler: En for visning og en for redigering, og kun de med redigeringsnøkkelen kan gjøre forandringer i dokumentet. Disse genereres ved å trykke på «aktiver kobling»-knappen. 

Du kan også avgjøre om brukeren på tross av å ha den unike nøkkelen også må ha en konto ved NTNU for å få tilgang til dokumentet ved å sjekke av eller på for:

«Krev at brukeren logger på før dokumentet kan åpnes».

Epost  #

Klikker du her vil en ny mail lages i ditt standard epost-program, og filen legges automatisk som vedlegg. Du kan deretter sende den som en hvilken som helst annen epost. 

Rask deling til alle på NTNU #

Ved å legge filer eller maper inn i mappen "Shared with Everyone" blir disse tilgjengelig for alle NTNU-brukere. Merk at de kun blir tilgjengelig for NTNU-brukere og ikke noen utenfor NTNU.

Gi full tilgang til noen i et dokument   #

Selv om brukere får skrivetilgang når de deler et dokument, har de ikke full tilgang. De kan for eksempel ikke slette filen eller gi den nytt navn. For å gi andre brukere fulle skriverrettigheter gjør du følgende:

 • Trykk på «Sharing» I det relevante dokumentet. 
 • Trykk på «Shared with».
 • Navnet på deltagere som allerede har fått skrive eller lesetilganger vil stå her.
 • Velg den det gjelder, trykk på "Edit User Permissions". 
 • Velg hva slags rettigheter brukeren skal ha. For å gi brukeren fulle rettigheter velger du «Full Control».

Samarbeid #

Når flere jobber på samme dokument vil paragrafen de jobber med låses, slik at det kun er de som kan redigere denne. Dette vil gjøre det umulig å skrive over noen andres arbeid. For både mobiler, nettbrett og online-versjonen av Office 365 vil alle forandringer oppdateres til alle brukerene automatisk. I Office 365 på PC eller Mac må du lagre dokumentet før du kan se oppdateringer andre har gjort.

Se også #

Kontakt  #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

0 Vedlegg
19922 Visninger