Nyhetsbrev på e-post

Informasjon til deg som vurderer eller jobber med nyhetsbrev på e-post. 

Hva er nyhetsbrev på e-post? #

 • En e-post som sendes til en gruppe/liste med mottakere
 • Mottakerne kan være både interne NTNU brukere og eksterne.
 • Mottakeren har selv meldt seg på og kan melde seg av
 • Sendes ofte periodisk - f.eks en gang pr måned
 • Ofte utformet med mer grafikk og bilder enn en normal e-post. 
 • Er ofte en oppsummering av aktivitet og viser til f.eks  nyheter som har skjedd siden siste nyhetsbrev.
 • Lenker ofte til nyheter eller info på en nettside

Nåsituasjon #

Pilot i gang med nytt verktøy - Make AS #

NTNU har anskaffet et verktøy for nyhetsbrev på e-post som nå skal testes ut i pilot. Vil du følge med på piloten eller selv være med som pilot? Da kan du følge oss i O365 Teams. Klikk på Join Team med kode og skriv inn "429l9ys". 

Andre #

 • Enheter og grupper ved NTNU bruker ulike verktøy og metoder for å holde kontakt med sine målgrupper. 
 • Nyhetsbrev på e-post behandler personopplysninger og NTNU skal derfor ha databehandleravtale med leverandør. 
 • NTNU tilbyr et epostlistesystem som heter Sympa for å administrere lister over mottakere.
 • Kontakt Orakel for hjelp til å sette opp dette

Fremtidig situasjon #

 • Gjennom en pilot vurdere behov og gevinster
 • Vurdere tekniske krav
 • Vurdere forvaltning og organisering
0 Vedlegg
4437 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)