Nyheter og nyhetsproduksjon

Redaksjonelle retningslinjer for nyheter på ntnu.no/nyheter og ntnu.edu/news. Beskriver nyhetskriterier, formkrav til saker og hvem som har tilgang til å publisere. 

Hvilken type nyhet publiseres hvor  #

Kommunikasjonsansvarlig (se liste under) avgjør om saken har nyhetsverdi og hvor den eventuelt skal publiseres. 

Sosiale medier: Alt innhold kan deles og lenkes opp på sosiale medier, unntatt meldinger på lukkede interne meldingskanaler. Mange nyhetssaker vil kun gå som innlegg på sosiale medier. 

Pressemeldinger: I de få tilfeller det er aktuelt med pressemelding, kan denne legges i nyhetsløsningen og spres til relevant presse. Som regel tipses presse direkte. 

Hovedsiden for nyheter: Ikke alle saker vil ligge på hovedsidene ntnu.no/nyheter og ntnu.edu/news, mange saker vil kun bli lagt i løsningen for å bli tilgjengelig for spredning i sosiale medier. 

Nyhetskriterier  #

Saker som publiseres på ntnu.no/nyheter og ntnu.edu/news skal følge disse nyhetskriteriene: 

 • Interesse: Saken skal være interessant eller nyttig for eksterne utenfor NTNU.
 • Aktualitet: Saken skal nettopp ha skjedd eller ikke blitt kjent før nå.
 • Hendelser: Informere om større, alvorlige hendelser. 
 • Eksempler på saker: Større pengetildelinger, søkertall og studentundersøkelser, priser og utnevnelser, nye studietilbud, nye digitale tjenester, viktige myndighetsbesøk, næringssamarbeid, kultursamarbeid, større avtaler, tilsvar på kritikk, viktige avgjørelser rundt campusutvikling.

Vær varsom: NTNU er varsomme med å omtale kommersielle og politiske aktører som ønsker synlighet i NTNUs kanaler. Dette gjelder også aktører NTNU har samarbeidsavtaler med.  

Sjekkliste for godt innhold  #

Alle som har rettigheter til å publisere på ntnu.no/nyheter og ntnu.edu/news er drevne i nyhetsformidling. Her er likevel noen tips til utforming av innhold. Vi skal blant annet følge retningslinjer for universell utforming av innhold på nett og ivareta personvern

 • Alle faguttrykk og forkortelser skal forklares.
 • Bruk mellomtitler – og husk riktig overskriftsnivå
 • Lenketekster skal være konkrete. 
 • Lenk opp til ansattes profilside. 
 • Vis sist redigert-dato. Hvis saken endrer meningsinnhold, skal hva som er endret skrives eksplisitt nederst i saken.  
 • Kontaktpunkt/personer skal oppgis der det er naturlig. 
 • Oppgi kilder. 
 • Sitatstrek skrives slik – (ALT + 0150 på pc). 
 • Sjekk hvordan saken ser ut på mobil. 

Bilder og video  #

 • Bilder skal være rettighetsklarert, personvern ivaretatt, og fotograf skal oppgis. 
 • Bilder skal ha alt-tekst. 
 • Tilpass bildestørrelsen. 
 • Bruk bilder i breddeformat.
 • Bildetekster blir ofte lest, trekk gjerne frem et hovedpoeng eller gi merverdi til saken. 
 • Ikke overless sakene med innebygde videoer. Skal fungere for lesere på mobil og 3g. 

Om elementene på nyhetssidene #

Kortnytt: Dette er svært korte nyheter – maks tre korte setninger – som skal opplyse om noe. Eksempel: “Minister Mark Muus besøker sikkerhetsmiljøet ved NTNU i Gjøvik i dag. Han vil blant annet diskutere muligheten for ekstra studieplasser innen sikkerhetsstudier.” eller “Immatrikulering ved NTNU denne uka. Se program og tidspunkt.” Campussaker vil havne her med lenke videre til campusnettstedet. 

Høyre spalte øverst: Forbeholdes siste sak Gemini. 

Pressemeldinger: Pressemeldinger går kun ut i forbindelse med store hendelser eller kunngjøringer. Saker som kategoriseres med “presse. 

Hvem kan publisere  #

Disse har tilgang til å publisere innhold direkte på ntnu.no/nyheter og ntnu.edu/news, og er kontaktpersoner for den som vil tipse om nyhetssaker: 

Ansatte i Kommunikasjonsavdelingen #

Kommunikasjonsansvarlige på fakultetene #

Nyhetsproduksjon Gjøvik og Ålesund #

Nyhetsproduksjon andre enheter #

 • Campusprosjektet: (person kommer)
 • IT-avdelingen: Marit Solheim  

Hvordan få tilgang #

Hvis du har kommunikasjonsansvar for et prosjekt, enhet eller lignende og ønsker tilgang til å publisere nyheter, tar du kontakt med den i lista over som har overordnet kommunikasjonsansvar for ditt område.

Er du usikker på hvem du skal spørre, sender du en sak inn til NTNU Hjelp (du finner oss under Administrasjon inne i NTNU Hjelp). 

Hvem lager hvilke saker  #

 • Hvis saken angår ett fakultet/en enhet, lages saken i prinsippet lokalt. 
 • Hvis saken angår to-tre fakultet vil disse samarbeide om saken, eventuelt bli enige om hvem som tar ansvar for saken. 
 • Hvis saken angår hele NTNU eller har stort nyhetspotensiale, vil folk i Kommunikasjonsavdelingen bistå i produksjonen eller lage saken.  
 • Nyheter i Gjøvik eller Ålesund produseres i prinsippet av Kommunikasjonsavdelingens ansatte på disse to campusene, og i tett samarbeid med fakultet/institutt/faggruppe. 
 • Hvis et fakultet ønsker å lage sin egen versjon av en fellessak (for eksempel en egen sak om egne meritterte undervisere), kan denne publiseres i nyhetsløsningen, men det er fellessaken som blir liggende på hovedsida. 

Redigere hovedsidene  #

Kommunikasjonsavdelingen prioriterer og redigerer innhold på hovedsidene på ntnu.no/nyheter og ntnu.edu/news i samarbeid med de som har rettigheter til å publisere på vegne av sin enhet (se over). 

En viktig artikkel som skal ligge øverst markeres med kategorien Fremhevet og vil da bli "sticky".

Redaksjonelt ansvar  #

Ansvarlig redaktør er kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv
Daglig oppfølgingen av nyheter: (avklares første kvartal 2021)

Kontakt  #

Du kan kontakte redaksjonen via epost: tips@ntnu.no. Vi svarer på alle henvendelser fortløpende og så snart vi kan.

Husk å unngå personsensitiv informasjon i epost. 

0 Vedlegg
1877 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)