IE-fakultetet

HR ved IE

(Videresendt fra Nyansatt ved IE)
Tagger: hr rutiner ie

Sjekk

På denne siden finner du retningslinjer for de som jobber med HR ved IE-fakultetet.

Fant du ikke det du lette etter?
Ta kontakt med HR ved IE: mail@ntnu.no

Ny ved NTNU


HR-rutiner (og hjelp til selvhjelp) #

HR-seksjonen ved IE består pr Januar 2020 av flere team som jobber opp mot ulike fagområder:

HMS/IA 
HR-støtte
Rekruttering

Vi i fakultetsadministrasjonen ønsker at dette kan være en samleside, hvor du kan finne retningslinjer og prosedyrer opp mot sentrale temaer.

Nyttige skjema og maler #

Rekruttering ved IE #

 • Prosedyre rekruttering av faste vitenskapelige stillinger
 • Faste forskere
 • Rekruttering PhD
 • Rekruttering Postdoktor
 • Vitenskapelig assistent
 • Studentassistent/læringsassistent
 • Teknisk- og administrative stillinger
 • Innstegsstillinger 
 • Direkteansettelser (alle kategorier)
 • Midlertidige ansettelser (alle kategorier)
 • Timelønte 
 • PhD på egne midler
 • Bistillinger
 • EU-stillinger, ERCIM, Marie Curie
 • Oppdragstakeravtale (honorar)

Midlertidighet - ansettelser ved IE #

 • Styrevedtak
 • Retningslinjer
 • Lovverk

Likestilling og mangfold #

Gjesteforsker #

Eksportkontroll, ITAR og sikkerhetslov #

 • Eksportkontroll
 • ITAR
 • Sikkerhetslovverk
 • Samarbeidsavtaler med næringslivet

Råd og utvalg ved IE #

Lønn #

 • Lønnsfastsettelse
 • Lønnssamtale/evaluering etter ett år
 • Rutiner ved ulike typer lønnsutbetalinger
 • NTNUs lønnspolitikk
 • Statens personalhåndbok

Pedup og norskkurs #

Det er instituttleder og den ansatte som sammen har ansvar for at dette gjennomføres i henhold til vedtak i ansettelsesutvalget. HR ved fakultetet sender oversikt til instituttene hvert semester med svarfrist.

 • Lenke til pedup nettside
 • Lenke til norskkurs for ansatte NTNU
 • Rutine for oppfølging av krav

Onboarding #

NTNU har et sentralt prosjekt som omhandler onboarding, roller og ansvar i forbindelse med mottak av nyansatt.

IA/Praksisarbeid #

Opprykk #

Utlandsopphold #

 • Ulike rutiner ved utenlandsopphold (skatt, trygd og innmeldinger)

Tilganger #

 • Tilgangsavtaler
 • Tilgangsbestilling 

BevisstPLAN #

 • Nye stillinger
 • Forskningstermin

Annet #

Lov og avtaleverk #

Arena for kompetansedeling og kompetanseutvikling #

4 Vedlegg
1476 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)