Innsida...

Ny wikiside

Hvordan bestille eller sette opp en ny wikiside i Innsida. Siden inneholder en sjekkliste for deg med ansvar for å opprette nye wikisider til innholdsprodusenter.

For Confluence wiki gå hit

Å opprette nye wikisider krever en rolle som er forbeholdt 10-15 utvalgte nettredaktører, samt innholdsteamet hos kommunikasjonsavdelingen. Disse tar seg av alle tekniske detaljer slik at innholdsprodusenter kan fokusere på innhold. Slik sikrer vi at wikisider blir opprettet med riktige rettigheter, kategoriseringer og plassering.

 • Innholdsprodusenter bestiller ny wikiside gjennom et skjema som går til Kommunikasjonsavdelingen.
 • Her legges forslag til tittel, ingress, målgruppe, kategori, tagger osv. inn.
 • Ha innholdet klart til publisering før du bestiller ny wiki.

 Bestill Innsida wikiside  

Etter at siden er satt opp, se Redigere wikiside i Innsida.

Før du oppretter en ny wikiside #

Forutsetning: Du må være medlem av gruppen "content wizards".

Finn en kort og fornuftig tittel som også fungerer som søkeord. 

Dette må du huske på:

 • Ta med signalordet i tittelen - Skriver du om reiseregning, få med ordet «reiseregning» i tittelen siden dette er det ordet vi søker etter.
 • Kall en spade for en spade - Mener du «halsbrann», skriv «halsbrann» og ikke «tilbakeføring av magesaft til spiserøret». Tittelen blir en del av sidens URL.
 • Marker lokalt innhold - Om innholdet er lokalt og kun gjelder for en enhet eller avdeling, kan du bruke akronymet for enheten sist i tittelen, eks: «Søknadspremisser for forskertermin ved NT», eller «Forskningsmidler ved DMF».
 • Begrens omfanget - En wikiside skal ha én målgruppe og skal løse én oppgave. Artikkelen kan være svært lang eller veldig kort, så lenge den omhandler kun én prosess, og brukeren får det hun trenger. 
 • Sjekk om innholdet allerede eksisterer!  Innholdsprodusenter bør om mulig samarbeide om innhold på sider heller enn at hver enhet oppretter en egen instruks. Hvis det eksisterer en tilsvarende side, eller om noe av det innholdet du har kan inn på en eksisterende side, kontakt de som er ansvarlig for innholdet og be om å få det med. 

Unngå:

 • Tegn som tankestrek (bindestrek går bra), parentes, komma, punktum etc.: / , ? ” ’ > < ( ) – (Du kan oppleve at siden låser seg.)
 • STORE BOKSTAVER
 • Vanskelige ord og uttrykk som ansatte/studenter ikke kjenner til.

Opprette #

Slik gjør du det #

 1. Velg språk. Kontroller at du jobber i Norsk-wiki (se bildet under), eller i English-wiki.
 2. Klikk på lenken Alle sider, som finnes nederst på alle wikisider.
 3. Klikk på knappen Legg til ny side (se illustrasjon 1) og skriv inn en fornuftig tittel.
 4. Nederst på siden, der det står Rettigheter, klikk på Flere valg.
 5. For Site Member, fjerne krysset for Oppdater (se illustrasjon 2).
 6. Klikk på knappen Lagre som utkast nederst på siden.
 7. Skriv minst en setning om hva siden skal handle om, samt "Under arbeid" og dagens dato.
 8. Legg til kategorier og tagger (mer om dette under).
 9. Klikk på knappen Publisere nederst på siden.

Før du sender URLen til innholdsprodusentene som har bestilt den, vurder å flytte siden under en relatert wikiside. Søk på relevante ord, kategorier og tagger. Hvis den nye wikisiden bygger videre på prosesser og retningslinjer i andre wikisider, flytt den nye wikiside under en eksisterende side.  

Illustrasjon 1 - Kontrollere språk → "Alle sider" → "Legg til side"

opprett wiki steg for steg

Illustrasjon 2 -  Begrens skriverettigheter for "Site Member"

Illustrasjon 2 Begrens rettighetr steg 4 5 og 6

Dersom du ikke begrenser rettighetene før du publiserer artikkelen vil alle ansatte og studenter kunne endre og bidra til siden. De kan ikke slette siden. Relatert: Begrens lese- og skrivetilgang etter at siden er publisert

Kategorisering #

Alle wikisider skal være koblet til kategorier. 

 1. Målgruppe - medarbeider eller student (i noen tilfeller begge målgrupper)
 2. Temaside - velg den temasiden innholdet mest naturlig hører hjemme under (du kan velge flere hvis du må).

Legg til kategori

F.eks. IT-relaterte veiledninger som Orakeltjenesten forvalter benytter kategorien IT-hjelp.

Mer om kategorisering av wikisider, og hva kategoriene brukes til.

Tagging #

En tag er det samme som et nøkkelord - altså ett ord, og ikke en frase. Bruk:

 • Flere nøkkelord fra innholdet og rutinen som er beskrevet, f.eks. skjema eller kart
 • Flere synonymer, eks:// eksamensutskrift og karakterer på sider om karakterutskrift, Studweb på sider om Studentweb
 • Akronymer hvis innholdet f.eks. er spesifikt knyttet til et fakultet, eks: «DMF»

Legg til tagger

Les mer om beste praksis og tagging av wikisider.

Relatert #

Nyttig Wikipedia-prinsipper

Kontakt #

Kontakt kommunikasjonsavdelingen via e-post: web@komm.ntnu.no hvis du har spørsmål eller innspill til hvordan bruke wikien.

5 Vedlegg
30027 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)