Tilbake

Akronymer ved NTNU

(Videresendt fra Ninas guide til TBF-er - trebokstavsforkortelser - ved IE-fakultetet)

Dette er alle sammen forkortelser som er i bruk av administrasjonen og ledelse ved NTNU. Jeg tar til orde for å begrense bruken av trebokstavsforkortelser i organisasjonen. Dette av hensyn til nye ansatte som ikke er kjent med stammespråket i organisasjonen eller ansatte som bytter jobb, funksjon eller rolle (Våre ledere byttes ut hvert fjerde år. De bruker det første halve året på å gjette seg til hva administrasjonen sier til dem!) 

Inntil vi har en bedre kommunikasjonspraksis på plass ved NTNU: Her er ordlisten du trenger for å overleve som ny NTNU. (For en oversikt over vanlige forkortelser, se Språkrådets liste over vanlige forkortelser. For en komplett liste over forkortelser for enheter ved NTNU, se Akronym for enheter ved NTNU.)

 • ABE: avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform
 • AD: Fakultet for arkitektur og design
 • BB: BlackBoard
 • BOA: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (ekstern finansiering)
 • ERC: European Research Council (brukes også om EU-finansieringen ERC-grant)
 • EVU: Etter- og videreutdanning
 • IPR: Intellectual Property Rights/Intellektuelle rettigheter
 • H2020: Horizon2020 (forskningsmidler som tildeles fra EU)
 • HF: Det humanistiske fakultet (HF)
 • HR: Human Resource (personal)
 • IE: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
 • ITN: Innovative training networks
 • IV: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • KD: Kunnskapsdepartementet
 • LG: Ledergruppen
 • LOSAM: Lokalt samarbeidsutvalg
 • MH: Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
 • MNT: Matematikk, naturvitenskap og teknologi
 • NV: Fakultet for naturvitenskap
 • NFR: Norges forskningsråd
 • PBO: Plan, budsjett og oppfølging
 • RD: ramme-drift (del av budsjettet)
 • ROS: risiko og sårbarhetsanalyse
 • SESAM: Sentralt samarbeidsutvalg
 • SFF: Senter for fremragende forskning (tildeles av Norges forskningsråd)
 • SFU: Senter for fremragende utdanning (tildeles av Norges forskningsråd)
 • SFI: Senter for forskningsdrevet innovasjon (tildeles av Norges forskningsråd)
 • SU: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • TSO: Tematiske satsingsområder
 • VFM: viderefordelingsmodellen (budsjettmodell)
 • ØK: Fakultet for økonomi
 • UH: Universitet og høgskole (som i UH-sektoren)
 • UHR: Universitets- og høgskolerådet
 • VM: Vitenskapsmuseet
0 Vedlegg
3941 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)