Nettkontakter ved NTNU

Oversikt over personer som yter lokal og sentral hjelp til arbeid med NTNUs nettsider, intranett og sosiale medier.

Temaside om web | Sider merket med web

Hva kan nettkontaktene hjelpe med?

Nettkontaktene kan bidra med å:

Innholdsfortegnelse

AD - Nettkontakter ved Fakultet for arkitektur og design
Personer Nettsider Intranett Sosiale medier
Fakultet: Ole Tolstad x x x

 

HF - Nettkontakter ved Humanistisk fakultet
Personer Nettsider Intranett Sosiale medier
Fakultet: Andrea Hegdahl Tiltnes (*nettredaktør) * * x
Filosofi og religionsvitenskap: Birgitte Moe Rolandsen x x  
Historiske studier: Birgitta Wentzel x x x
Kunst- og medievitenskap: Stine Ånes x x x
Musikk: Dagny Causse x x x
Språk og litteratur: Tone Fredriksen Ydse x x x
Tverrfaglige kulturstudier: Lotte Sæther x x x
Censes (forskningsprogram): Stine Mari Skeide x x x

 

IE - Nettkontakter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Personer Nettsider Intranett Sosiale medier
Fakultet: Nina Kotte (kommunikasjonsleder) x x x
Fakultet: Kai T. Dragland (*nettredaktør) * * x
Fakultet: Therese Mjøen (nettkontakt studier) x x x
Fakultet / studier: Kristoffer Halseth x x  
Allmennfag: Therese Mjøen x x  
Datateknologi og informatikk: Kai T. Dragland x x x
Elkraftteknikk: Fredrik Christensen x x  
Elektroniske systemer: Erik Wessel-Berg x x  
IKT og realfag: Frøy Katrine Myrhol x x  
Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi: Nina Kotte x x  
Matematiske fag: Hallvard Bø x x  
Teknisk kybernetikk: Knut Anders Reklev x x x

 

IV - Nettkontakter ved Fakultet for ingeniørvitenskap
Personer Nettsider Intranett Sosiale medier
Fakultet: Øyvind Buljo (* nettredaktør) * * x
Fak.adm.: Jon Are Nilsen (kommunikasjonsrådgiver) x x x
Fak.adm. / studier: Sara Ylva Louise Edin  x x x
Fak.adm. / studier: Ragnhild Nordback Madsen x    
Energi- og prosessteknikk: Vibeke Ann Pettersen, vikar for Maren Agdestein  x x x
Energi- og prosessteknikk: Anne Lise Berg x x  
Marin teknikk, AMOS (SFF): x x x
Bygg- og miljøteknikk: Andreas Noteng x x x
Konstruksjonsteknikk: Toril Aune Rørvik x x x
Geovitenskap og petroleum: Erlend Våtevik x    
Geovitenskap og petroleum: Øystein Gjermshusengen x    
Vareproduksjon og byggteknikk: Nils Rui x    

Maskinteknikk og produksjon:

x x  
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk: Magne Rasmussen x    

 

MH - Nettkontakter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap
Personer Nettsider Intranett Sosiale medier
Fakultet: Johanne Nome (kommunikasjonsleder) x x x
Fakultet: Kristina Jones (*nettredaktør)  * * x
Fakultet: Janne Tellefsen  * * x
Klinisk og molekylær medisin: Irene Aspli x x  
Klinisk og molekylær medisin: Kari Williamson x x  
Klinisk og molekylær medisin: Ragnhild Green Helgås (PRC) x    
Nevromedisin og bevegelsesvitenskap: Heine Skipenes x x  
Sirkulasjon og bildediagnostikk: Kari Williamson x x  
Samfunnsmedisin og sykepleie: Hanne Strypet x x  
Helsevitenskap Gjøvik: Morten Sangvik x    
Helsevitenskap Ålesund      
Psykisk helse: Irene Aspli x x  
HUNT: Maria C. Stuifbergen x x x
HUNT4: Vegard Knudsen x   x
HUNT (Biobank Norge): Vegard Marschhauser  x    
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge: Frode Jørum x x x
Kavliinstitutt for nevrovitenskap: Rita Elmkvist Nilsen x x x
CERG: Anders Revdal x x  
Studie (medisin): Mona Stormo  x x x
Studie (mastergrad): Lars Grønflaten  x x  
HR, MH: Bjarne Anders Lein x x  

 

 

NV - Nettkontakter ved Fakultet for naturvitenskap

Personer Nettsider Intranett Sosiale medier
Fakultet og institutter: Pernille Feilberg (* nettredaktør) * *    x

Fakultet og institutter: Per Henning (*)

* x x
Studienettsider: Jørgen Flint      

 

SU - Nettkontakter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Personer Nettsider Intranett Sosiale medier
Fak.adm.: Kjersti Strømme (nettredaktør) * * x
Fak.adm.:  Grete Wolden   x x
Geografi: Rita Hokseggen x x x
Lærerutdanning: Charlotte Gaertner x x x
Lærerutdanning: Monika Nyhagen x x x
Sosialt arbeid: Toril Ottesen x x  
Sosialt arbeid: Signe Marie Søraunet x    
Sosiologi og statsvitenskap: Ingrid Lehn x x x
Psykologi: Gry Storsveen x    
Psykologi: Terje Johansen   x  
Psykologi: Irene Raaum x x x
Sosialantropologi: Linn Silje O. Thun x x x
Pedagogikk og livslang læring: Berit Rau x x  
Peadgogikk og livslang læring: Kari Vikhammermo x x  

 

ØK - Nettkontakter ved Fakultet for økonomi
Personer Nettsider Intranett Sosiale medier
Fakultet: Kari Støre Gullichsen (*nettredaktør) * * x
Industriell økonomi og teknologiledelse: Arne Vidar Sjønøst x x  
Internasjonal forretningsdrift:  x x  
NTNU Handelshøyskolen: Maiken Trane x x

x

Samfunnsøkonomi: x x x

 

Nettkontakter ved NTNU i Gjøvik
Personer Nettsider Intranett Sosiale medier
NTNU i Gjøvik: Maria Lillemoen (permisjon) * * x
NTNU i Gjøvik: Marte Helene Foss x x x

 

Nettkontakter ved NTNU i Ålesund
Personer Nettsider Intranett Sosiale medier
NTNU i Ålesund: Else-Britt Ervik (permisjon) x x x
NTNU i Ålesund: Frøy Katrine Myrhol x x x
NTNU i Ålesund: Magne Rasmussen x x x

 

Nettkontakter ved andre enheter og avdelinger
Personer Nettsider Intranett Sosiale medier
Avdeling for studieadministrasjon: Elin M. Bjørgen, nettredaktør x x  
Avdeling for studieadministrasjon: Jan Sverre Rønning, x x  
Internasjonal seksjon: Hege Gabrielsen Førsvoll x x  
Avdeling for studenttjenester: Anette Lindi x x  
Seksjon for etter- og videreutdanning: Anne-Gunn Bakken x x x
Seksjon for etter- og videreutdanning: Ingrun Furuhaug x x x
Seksjon for etter- og videreutdanning: Kjell Tore Næsgaard  x x x
HR- og HMS-avdelingen: Edith Marlene Søndre      
Avdeling for dokumentasjonsforvaltning      
Avdeling for virksomhetsstyring      
Økonomiavdelingen: Inger Helene Talberg      
Avdeling for campusservice: Sidsel Kristiansen x x  
Eiendomsavdelingen: Sidsel Kristiansen x x  
Rektors stab      
Universitetsbiblioteket: NN Kontakt * *    x
NTNU Vitenskapsmuseet: Tove Eivindsen x x x
IT-avdelingen: Marit Solheim x    
IT-avdelingen: Thomas Misje   x  
IT-avdelingen, seksjon for strategi og styring Marit Solheim x x  

*   Utvidet rettigheter i Innsida (primær internett koordinator). Bidrar til tverrfakulære tiltak på eksternweb og i Innsida.

Kontakt

Har du behov for IT-støtte? Se Innsidas hjelpeside om IT for ansatte.

Har du forslag eller innspill til sentrale sider på eksternweb eller til Innsida? Kontakt Kommunikasjonsavdelingen på web@komm.ntnu.no.

0 Vedlegg
39414 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)