Nettbutikk

Nettbutikk - rutiner for butikksjef

Denne siden beskriver ulike rutiner som for den som har butikksjef-rollen i en nettbutikk.

Godkjenne produkt #

Når en butikkmedarbeider har opprettet et produkt, har du som butikksjef i oppgave å kontrollere opplysningene og til slutt publisere produktet.

Produkter som venter på godkjenning av deg ligger under Venter på gjennomgang.

Det som er viktig er at du kontrollerer bokføringsinformasjonen. Det skal være riktig artskonto, gyldig ksted, prosjekt og analysenummer (dette kan søkes opp i OA eller Bevisst) og det skal være oppført e-post på personen som er ansvarlig for produktet.

Sjekk også at produktet er riktig markert ifølge denne tabellen

Sjekk at produktet ikke mangler navn, pris, lagersaldo eller bilde.

Hvis varen skal være passordbeskyttet: #

  1. Gå inn på Synlighet
  2. Klikk på Rediger og velg Passordbeskyttet.
  3. Skriv deretter passordet i passordfeltet og trykk OK.Publiser #

For å godkjenne produktet og publisere varen trykker du på Publiser.

Eksport og import av produkter #

I dette avsnittet lærer du hvordan du på en enkel måte kan eksportere produkter fra en nettbutikk og importere de inn i en annen. Vi skal eksportere produktene til en excelfil, for så å importere denne filen i en annen nettbutikk.

Eksport av produkter #

Gå til nettbutikken du vil eksportere produkter fra. Velg WooCommerce og deretter CSV Import Suite.

Klikk på Export Products. En excel-fil med produktene blir lastet ned til ditt nedlastingsområde.

Import av produkter #

Gå til nettbutikken du vil importere produkter til. Velg WooCommerce og deretter CSV Import Suite.

Klikk på Import Products.

Klikk på Choose File og velg excel-filen du nettopp eksporterte. Klikk deretter på Last opp fil og importer.

Klikk på Submit.

Vi ser fra oversikten under at produktet med ID-nummer 51 allerede finnes. Produktene med ID-numrene 93, 135, 138, 204, 208, 229, 231 kolliderer med eksisterende ID nummer. Det vil si at det finnes produkter i nettbutikken som allerede har disse ID numrene. Vi er nødt til å slette disse.

Slette ID-nummer #

Lokaliser excel-filen du eksporterte og åpne den i Notepad++.

Slett de aktuelle ID-numrene og lagre filen på nytt.

Importer filen på nytt. Bruk samme prosedyre som vist over. Du får da en ny oversikt som viser at produktene er importert (de har fått nye ID-nummer).

Du vil nå finne de importerte produktene under "Produkter" i nettbutikken.

Endre rolle på bruker #

Gå til "Brukere" i menyen til venstre.

Kryss av hvilken bruker du skal endre rolle på, velg hvilken rolle vedkommende skal ha fra menyen Endre rolle til..., og trykk deretter på Endre.

Til høyre i listen over brukere ser du hvilken rolle de har. Brukeren i dette eksempelet har nå fått rollen "Butikkmedarbeider".

20 Vedlegg
977 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)