Nettbutikk

Denne siden handler om NTNUs nettbutikkløsning.

Nettbutikk #

Det er nå enklere å kjøpe og selge ved NTNU.  En nettbutikkløsning er innført og alle fakulterer har sin egen nettbutikk til disposisjon.

 NTNU Nettbutikk

Hva selges? #

Typiske produkter som kan være aktuelle å selge i nettbutikken er læringsmateriell og utstyr som studenter trenger. Egenandeler til ikke-poenggivende kurs, og andre arrangementer er også mulig å legge ut for salg. Samtlige fakulteter har sin egen nettbutikk til disposisjon. I tillegg vil disse nettbutikkene være nyttige for mange:

Bestilling - nettbutikk for bestilling av IT-utstyr.

Billett - nettbutikk for arrangementer og salg/reservasjon av billetter.

Gjenbrukstorget - nettbutikk for gjenbruk av møbler og inventar.

Nettbutikken skal ikke selge profileringsartikler. NTNU-produkter selges fortsatt gjennom Akademika

Har du noe å selge? #

Trenger du butikkmedarbeiderrollen, men har aldri vært i nettbutikken før? Da må du først logge inn i ditt fakultets nettbutikk slik at du blir registrert. Send så en mail til nettbutikk@okavd.ntnu.no om at du ønsker butikkmedarbeiderrollen og for hvilket fakultet det gjelder.

Alle butikkmedarbeidere kan opprette produkter på egenhånd. Produktet vil bli sendt til butikksjef som godkjenner og publiserer produktet for deg.

Vipps, ikke faktura #

Nettbutikken ses på som et viktig moderniseringstiltak for at institusjonen skal kunne klare å ivareta brukerens behov og forventninger til kjøp- og salgsprosessen. Blant annet skal studenter slippe å bli fakturert, men i stedet kunne betale med Vipps og kort for varene de kjøper.

Butikkmedarbeidere #

Som butikkmedarbeider er du ansvarlig for å opprette et produkt. Produktet vil gå til godkjenning og bli publisert av en butikksjef i økonomiavdelingen. Etter hvert vil du ha behov for å ta ut en salgsrapport av produktet, for å få en oversikt over hvem som har kjøpt varen. En viktig oppgave butikkmedarbeider har er å endre ordrestatus. Fysiske varer slik som bøker og kompendier må markeres som LEVERT=OK når student får utlevert varen sin. Dette er veldig viktig for at innbetalingene skal bli registrert og trukket fra kunde.

Kurs og opplæring #

Det vil bli gitt nødvendig kursopplæring på forespørsel.

Veiledninger #

Nettbutikk - rutiner for butikksjef

Nettbutikk - rutiner for butikkmedarbeider

Nettbutikk - rutiner for Billett

Brukerveiledning for nettbutikk Gjenbrukstorget (pdf)

User guide for web shop manager of Viral Vector Core - Kavli (pdf)

Kontakt #

Ved spørsmål angående nettbutikk for IT-utstyr, kontakt utstyrsbestilling@it.ntnu.no

Kontakt nettbutikk@okavd.ntnu.no dersom du har spørsmål rundt andre nettbutikker.

Les også #

Bestille PC og MAC gjennom Nettbutikken

Snart kan du enkelt bestille PC selv i Nettbutikken

Campusservice leverer nå IT-produkter fra NTNU Nettbutikk

Nå slipper hun å leke Sherlock Holmes

Pangstart for nettbutikken!

Dette har vi ventet på i 10 år

Klar for pilot av ny nettbutikk

2 Vedlegg
18261 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)