English version - NVivo

Programinformasjon #

Er du overveldet av store mengder ikke-numeriske data? Når vi skal undersøke en sak, svare på spørsmål eller ganske enkelt finne ut av ting, leter vi ofte etter informasjon som kan hjelpe oss. Som regel vil ikke tall eller lineære data alene kunne gi oss hele bildet. Kvalitative eller ustrukturerte data kan ofte være nøkkelen til en dypere innsikt og nye oppdagelser, som kan revolusjonere dine anbefalinger og gi deg et forsprang i ditt forskningsfelt. 

NVivo er et program som støtter kvalitative data og blandede forskningsmetoder. Det er designet for å hjelpe deg med å organisere, analysere og få innsyn i ustrukturerte eller kvalitative data som f.eks. intervjuer, åpne spørreundersøkelser, artikler, sosiale media og webinnhold.

For mer, se Alfasofts nettside om NVivo

QRS International: NVivo: The number one software for qualitative data analysis

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig for Windows og MacOS X.

Benyttes av noen fakultet ved NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Brukerhjelp #

Kurs i NVivo #

Universitetsbiblioteket arrangerer kurs i NVivo. Foreløpig kun tilbud om dette ved noen campus. For spørsmål om våre kurs, send mail til vår NVivo-support ved biblioteket. 

Opplæring og hjelp:

Lenker #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om NVivo hos QSR International Pty Ltd.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
24980 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)