Tilbake

NTNUs skrifttype

NTNU har nå fått en egen variant av skrifttypen «DIN». Vi kaller vår variant «NTNU-DIN».
Du kan fritt laste ned og bruke NTNU-DIN.

Om du bruker en NTNU-administrert PC kan du bruke denne metoden: I stedet for å laste ned .zip arkivet fra Innsida (som krever admin-passord), ligger nå fonten tilgjengelig i software center (programvaresenter) på brukernes maskiner. Der er det bare å søke opp «NTNU-DIN» og deretter trykke installer. Denne metoden krever ikke godkjenning av administrator og det er mindre sjanse for at brukeren opplever feil med installeringen.

Om du har en maskin som ikke er administrert av NTNU bruker du denne metoden: Når du har lastet ned zip-fila pakker du den ut og legger filene med ending .ttf inn i ditt system. PC-brukere høyreklikker på font-filene og velger «installer».

 Last ned skrifttypen

OBS: Vi har fått tilbakemelding om at installering av fontene på denne måten ikke fungerer på alle PC-er. PC-brukere oppfordres derfor til å bare legge inn de to som heter «NTNU-DIN-Regular.ttf» og «NTNU-DIN-bold.ttf».

Litt om skrifttypen #

Skrifttypen DIN stammer opprinnelig fra slutten av 1800-tallet når ingeniører ved den preüsiske jernbane laget en skrifttype til bruk i skilting og tekniske tegninger. Skrifttypen (som da enda ikke hadde fått navnet «DIN») ble raskt veldig populær i tekniske- og arkitekt-miljøer. Faktisk brukte også arkitekten bak NTNUs hovedbygning, Bredo Greve, en variant av denne skrifttypen i sine tegninger og kart over Gløshaugen når han tegnet hovedbygningen. Den preüsiske jernbane standardiserte skriften i 1905, og senere (1931) ble skrifttypen også standardisert i systemet fra Deutsches Institut für Normung. Skrifttypen fikk da navnet «DIN 1451».

I årenes løp har det blitt tegnet mange varianter av denne skrifttypen. Skrifttypen var lenge veldig populær, og var en periode skrifttypen for alle veiskilt og bilskilt i Tyskland. Skrifttypen gikk så i glemmeboka, men fikk en renessanse på 1990-talet, og er nå en av de mest brukte groteske skrifttyper i verden.

Den originale skrifttypen ble som nevnt konstruert for den preüsiske jernbane, som senere ble tatt over av den statlige tyske jernbane. Ingen vet med sikkerhet hvem som tegnet de originale skrifttegnene og ingen eier nå rettighetene til den første utgaven av skrifttypen. I 2005 tok NTNU i bruk varianten «FF DIN» som profil-skrifttype. Denne utgaven er tegnet i 1995 av Albert-Jan Pool for firmaet FontFont. FF DIN-pakken kan i Norge kjøpes fra Luth & Co.

Om den nye «NTNU-DIN» #

Den nye «NTNU-DIN» tar utgangspunkt i to «open source»-font-prosjekter: Det ene er «DIN 1451 Mittelschrift gepraegt», laget av tyskeren Peter Wiegel, og det andre er fonten «Gidole» av danske Andreas Larsen. NTNU har fått tillatelse av disse fontdesignerne til å modifisere og lage sin egen variant som passer bedre til NTNUs behov, samt har flere vekt-grader av skrifttypen. Vi har modifisert noen av tegnene, samt gjort noen grep for å harmonisere de to variantene mot hverandre.

Bilde av fonten NTNU-DIN

Endringer #

Black, Black Kursiv, Bold og Bold kursiv er generert ut fra modifisert utgave av «DIN 1451 Mittelschrift gepraegt». Regular, Regular kursiv, Light og Light kursiv er generert ut fra modifisert utgave av «Gidole». Det er gjort endringer i en del tegn for å harmonisere tegnene fra de to gangsfontene opp mot hverandre: ”, ’,  @, 7, 6, 9, M, W, Ø, ø, Å, å, samt punktum, kolon, semikolon og komma. Det er også laget fetere og magrere utgaver av tegnsettene. Endringene er utført av Mads Nordtvedt ved NTNUs kommunikasjonsavdeling, etter avtale med Peter Wiegel og Andreas Larsen.

Dette er foreløpig en veldig enkel TrueType-utgave, men vil bli videreutviklet som OpenType-font med flere funksjoner av type ligaturer, spesialtegn, osv. Den fungerer dog fint på både PC og Mac slik den er nå. Den er ikke testet på Linux, men vil sannsynligvis fungere fint der også.

«NTNU-DIN» legges ut til fri nedlastning og benyttelse av alle under «OFL-lisens» (Open Font License).

Om du ønsker å bruke NTNU-DIN i eksterne office-dokumenter #

Om du ønsker å bruke skrifttypen NTNU-DIN i presentasjoner og dokumenter som skal sendes til andre, eller vises på maskiner som ikke er din, lagrer du dokumentet som en PDF til slutt. Et PDF-dokument kan være både rent tekstdokument – og presentasjon lagret fra Powerpoint. I PDF-dokumenter blir fontene «bakt inn» i fila, og du risikerer ikke at det blir seende rart ut på en annen maskin. 

Ikke bruk denne fonten i vanlige Powerpoint (.ppt/.pptx) og Word-dokumenter (.doc/.docx) som du skal sende fra deg eller vise på en annen maskin enn din egen. Årsaken til dette er at dersom maskinen du skal vise presentasjonen/dokumentet på ikke har NTNU-DIN installert, vil fonten automatisk bli byttet ut med en annen font på denne maskinen. Dette kan føre til at skrift flytter på seg og blir «rar». Bruk da heller Arial til Powerpoint og Word-dokumenter, siden dette er en font som finnes på de fleste maskiner.

2 Vedlegg
6581 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)