NTNUs ledersamling på Oppdal

Temaet for årets ledersamling på Oppdal 16.-17. januar 2020 var bærekraft og kvalitetskultur i utdanning og forskning.

NTNUs ledersamling arrangeres årlig for at ledere ved NTNU kan samles for å stake ut kursen for kommende år. I tillegg til styret, rektorat, dekanat og instittuttledere er også studentrepresentanter, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og eksterne gjester invitert.

Ledersamlingen oppleves som en viktig møteplass for utveksling av erfaringer og beste praksis.

Se program for samlingen 2020.

Resultatet av diskusjonene følges opp framover. Blant annet skal man i samling for studieprogramledere 14.februar 2020 diskutere hvordan bærekraft og kvalitetskultur kan følges opp i NTNU sine studieprogram.

Se film fra ledersamlingen her:

Se rektor Anne Borgs tale

Presentasjon: Rektors tale

Presentasjon: Bjørn Haugland om bærekraft og NTNUs utfordringsbilde

Presentasjon: Alexandra B Gjørv om bærekraft og NTNUs utfordringsbilde

Presentasjon: Øyvind Gregersen om miljøutviklingsplan

Presentasjon: Emil Andre Røyrvik om kultur og ledelse

Presentasjon: Marit Reitan om kvalitet i utdanning

Sist oppdatert 30.01.20

8 Vedlegg
617 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)