English version – Multisim

Programinformasjon #

Multisim er et program for utforming, prototyping og testing av elektriske kretser. Multisim inkluderer mikrokontroller simulering (tidligere kjent som MultiMCU), samt integrerte funksjoner for import og eksport.

Lisensinformasjon #

Sitelisens

Benyttes av IE-fak (Institutt for elektroniske systemer).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Multisim hos National Instruments


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2375 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)