Tilbake

Mottak av ny medarbeider

Som leder er du ansvarlig for å ta imot den nyansatte, og gi vedkommende en best mulig start på arbeidsforholdet ved enheten. I forkant av oppstarten kan du utnevne en fadder for den nyansatte.

Temaside om lederstøtte | Sider merket med lederstøtte

Sjekkliste ved nye medarbeidere #

 • Husk å bestille brukerkonto/IT-tilganger og adgangskort i god tid før oppstart. 
 • Den nyansatte medarbeideren tas imot av leder, fadderen eller andre aktuelle personer.
 • Den nyansatte må ta med gyldig legitimasjon og hente ut adgangskort hos Vakt og service eller i servicesenteret på sin campus. Leder eller fadder bør ta følge med den nyansatte. 
 • Den nyansatte presenteres for arbeidskollegaene og aktuelle personer i det teknisk/administrative støtteapparatet. 
 • Den nyansatte har selv akseptert og signert IT-reglementet digitalt, i det vedkommende aktiverer brukerkontoen sin. 
 • HR-medarbeidere/støttepersoner sørger for at den nyansatte skriver under på taushetserklæring dersom det er aktuelt.
 • HR-medarbeider/støttepersoner sørger for at den nyansatte fyller ut informasjon om pårørende og evt. barn i PAGA. 
 • HR-medarbeidere/støttepersoner deler ut evt. nøkler og informerer om alarmsystemer. 
 • Leder eller fadderen gir praktiske opplysninger om toalett, garderober. bibliotek, kantiner, oppslagstavler, brann-og førstehjelpsutstyr, HMS, lager for kontorrekvisita, viktige telefonnummer, parkering, minibanker, butikker, m.m på campus.
 • Leder eller fadder tar med den nyansatte til lunsj de første dagene.
 • HR-medarbeideren informerer lederen om hva eventuell prøvetid innebærer, og hvilken oppfølgingen som kreves for å overholde reglene om prøvetid.
 • Leder gjennomfører en første samtale for å avklare gjensidige forventninger til arbeidet ved NTNU.
 • Leder informerer om Rektors møte med nyansatte

Linker #

Oppdatert 26.03.18

0 Vedlegg
8061 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)