Tilbake

Mottak av ny medarbeider

Som leder er du ansvarlig for å ta imot den nyansatte, og gi vedkommende en best mulig start på arbeidsforholdet ved enheten. I forkant av oppstarten kan du utnevne en fadder for den nyansatte.

Temaside om lederstøtte | Sider merket med lederstøtte

Her kan du lese mer om fadderordningen ved NTNU.

Sjekkliste ved nye medarbeidere #

  • Den nyansatte medarbeideren tas imot av leder, fadderen eller andre aktuelle personer.
  • Vedkommende presenteres for arbeidskollegaene og aktuelle personer i det teknisk/administrative støtteapparatet.
  • HR-medarbeidere/støttepersoner sørger for at den nyansatte skriver under på IT-reglement, taushetserklæring dersom det er aktuelt, og fyller ut pårørendeskjema.
  • HR-medarbeidere/støttepersoner deler ut nøkler, ID-kort og informerer om alarmsystemer
  • Leder eller fadderen gir praktiske opplysninger om toalett, garderober. bibliotek, kantiner, oppslagstavler, brann-og førstehjelpsutstyr,HMS, lager for kontorrekvisita, viktige telefonnummer, parkering, minibanker, butikker, m.m på campus.
  • Leder eller fadder tar med den nyansatte til lunsj de første dagene.
  • HR-medarbeideren informerer lederen om hva eventuell prøvetid innebærer, og hvilken oppfølgingen som kreves for å overholde reglene om prøvetid.
  • Leder gjennomfører en første samtale for å avklare gjenside forventninger til arbeidet ved NTNU.
  • Leder informerer om introduksjonsdag for nyansatte
0 Vedlegg
3528 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)