Montering av overvåkningskamera

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å ivareta hensyn til personvern i henhold til personopplysningsloven kapittel 7 og personopplysningsforskriften kapittel 8. Retningslinjen omfatter alle som vurderer å montere overvåkningskameraer i NTNUs eide og leide bygg. Alle som vurderer å montere kameraer i NTNUs eide og leide bygg er ansvarlige for at retningslinjen følges. Driftssjefen er ansvarlig for å gjøre retningslinjen kjent. 

Den som vurderer å montere nye overvåkningskamera skal #

  • vurdere nødvendig behov for overvåkningskamera og tydelig formål
  • vurdere andre sikringstiltak/løsninger
  • kontakte Vakt og service
  • avtale skriftlig med de som skal jobbe i overvåket areal
  • avklare med arbeidstakerorganisasjonene i LOSAM ved montering av kameraer i arbeidsarealer

Lovverk #

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av Campusservice
Dato: 19.04.2018
Godkjent av driftssjefen
Erstatter: Ny

0 Vedlegg
1544 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)