Mistanke om eller påvist Covid-19

English: Suspected or confirmed COVID-19

Tiltak ved sterk mistanke om smitte #

 • Hvis akutte luftveissymptomer oppstår mens du er tilstede på campus, eller smittevernkontoret i kommunen definerer deg som nærkontakt til en smittet, skal du forlate campus så snart som mulig. Nærkontakter blir kontaktet av smittevernkontoret.
 • Før du forlater arbeidsstedet:  
 • Gjør deretter følgende:
  • Bestill time for testing (TrondheimÅlesundGjøvik). Bli hjemme til du har fått svar på testen.
  • Ved spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder eller studieveileder/foreleser.
 • Leder som får varsel om at ansatt har gått hjem skal:  
  • Vurdere behov for renhold av kontaktflater. Sørg evt. for at det blir utført.   

 Ansatte/studenter trenger ikke gå hjem dersom en kollega/medstudent har forlatt campus på grunn av akutte luftveissymptomer.  

Tiltak ved påvist smitte #

 • Hvis du får påvist Covid-19 vil du bli kontaktet av smittevernkontoret i din hjemkommune
 • Forhold deg til beskjedene du får fra smittevernkontoret
 • Ansatte skal gi beskjed om sykefravær til nærmeste leder
 • Ved spørsmål om fravær, eller tilpasning av studie-arbeidssituasjon; Kontakt din nærmeste leder, eller studieveileder/foreleser

 Smittesporing #

 • Smittevernkontoret i kommunen har ansvar for smittesporing.
 • HR- og HMS-avdelingen får varsel fra smittevernkontoret dersom en ansatt eller student får påvist Covid-19 og det er behov for smittesporing. I Trondheim og Ålesund varsles også tilfeller hvor det ikke er behov for oppfølging fra NTNU.
 • Når HR- og HMS-avdelingen får varsel har smittevernkontoret allerede hatt dialog med den smittede, og innhentet informasjon om aktiviteter, tilstedeværelse og kjente nærkontakter.
 • HR- og HMS-avdelingen bistår i smittesporingen ved å hente ut nødvendig informasjon fra NTNU Check-in og Felles studentsystem (FS) på forespørsel fra smittevernkontoret.
 • Alle som må foreta seg noe praktisk i forbindelse med smittesporing, for eksempel bestille smitterenhold, kontaktes direkte fra HR- og HMS-avdelingen. 

 Varsling av nærkontakter #

 • Nærkontakter blir kontaktet av smittevernkontoret.
 • Smittevernkontoret varsler via SMS eller pr. telefon. Smittevernkontoret ringer fra skjult nummer. Det er derfor viktig å svare på telefonen selv om du ikke kjenner nummeret.
 • De som ikke får varsel fra smittevernkontoret, trenger ikke å gå i karantene. 

 Personvern ved smittesporing #

 • Smittevernkontoret i kommunen innhenter samtykke fra den smittede for å kunne dele navn og informasjon med HR- og HMS-avdelingen, og dermed gjøre det mulig for NTNU å bidra til smittesporing. Navnet brukes kun til å hente ut informasjon fra FS og Check-in.
 • Informasjon fra NTNU sendes kryptert til smittevernkontoret
 • NTNU og smittevernkontoret opplyser ikke til nærkontaktene hvem som kan være smittekilden, da dette er en helseopplysning.
 • Meldinger om nye smittetilfeller ved NTNU inneholder kun informasjon om hvilken universitetsby den smittede tilhører, hvilket fakultet/institutt som er berørt og om den smittede har oppholdt seg på campus.  I Gjøvik og Ålesund blir det ikke informert om fakultetstilhørighet.

Kontakt  #

HMS-seksjonen: E-post: hms@ntnu.no, tlf. 48 40 90 65.

Godkjenning #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert12.11.2020
Neste gjennomgangJanuar 2021
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenterHendelseshåndtering knyttet til Covid 19 i Sentral beredskapsledelse
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

 

0 Vedlegg
2446 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)