Tilbake

Minor i arkitektur

Minor i arkitektur er et tilbud til studenter ved 5-årig master i bygg- og miljøteknikk, studieretningen konstruksjon.

Fra høsten 2019 gjennomfører Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) et pilotprosjekt med etablering av en minor-ordning for 5-årig master i teknologi. Minor-ordningen skal gi en tilleggsfordypning i sivilingeniørutdanningen, og består av følgende emner fra studieplanen for 5-årig master i teknologi:

  • Obligatorisk K-emne, 7. semester
  • Ingeniøremne fra annet studieprogram, 8. semester
  • Eksperter i Team, 8. semester
  • Obligatorisk K-emne, 9. semester

En av pilotene med oppstart fra høsten 2019 er en minor i arkitektur, som gjennomføres i samarbeid med Fakultet for arkitektur og design (AD). 

Minor i arkitektur - bakgrunn #

Fra arkitektprofesjonen er det stor etterspørsel etter konstruksjonsingeniører som ikke bare dimensjonerer gitte løsninger, men som også ønsker å bidra til konstruksjonsløsninger og konstruksjonsutforming integrert i arkitekturprosjektering. Dette gjelder både i tidligfase prosjektering, hvor bygningsform og handlingsrom for videre utforming i stor grad fastlegges, og i detaljprosjektering. 

Ingeniører er gjennom undervisning opplært til å håndtere laster og deres virkninger på konstruksjonselementer og konstruksjonssystemer. I masterprogrammer legges det stor vekt på grunnleggende statikk og mekanikk og hvordan dette anvendes i detaljert konstruksjonsutforming og konstruksjonsdimensjonering. Sammenliknet med arkitektutdanningen, er det derimot lite fokus på det å utvikle og evaluere alternative løsninger og å håndtere irregulære eller komplekse bygnings- og konstruksjonsgeometrier. Å bedre dette vil øke nyutdannede ingeniørers grunnlag for produktivt og kreativt samarbeid med arkitekter og dermed også økes deres bidrag i bygningsprosjektering.

Ved å etablere en «minor i arkitektur» for ingeniørstudenter ønsker NTNU å styrke en etterspurt og viktig del av ingeniørfaget.

Oppbygging av minor i arkitektur #

Følgende emner vil inngå i minor i arkitektur for studenter som begynner på denne høsten 2019:

7. semester (høst 2019):

8. semester (vår 2020):

9. semester (høst 2020):

  • AARXXXX - Introduksjon til arkitekturprosjektering for ingeniører (nytt emne fra høsten 2020)

AARXXXX Introduksjon til arkitekturprosjektering for ingeniører vil bli et adgangsbegrenset emne, med et begrenset antall plasser. For å søke om plass på emnet høsten 2020 må du undervisningsmelde deg innen 1. juni 2020 (egen frist for oppmelding til adgangsbegrensede emner). Dersom det er flere studenter som ønsker emnet enn det er plasser, rangeres studentene etter opptaksforskriftens §21. Det er kun de studentene som får tilbud om plass på undervisningen og takker ja til denne som kan gjennomføre minor i arkitektur og få merknad om dette på vitnemålsvedlegget.

Hvem kan søke? #

Minor i arkitektur vil i første omgang være et tilbud til studenter i kull 2016 ved 5-årig master i Bygg- og miljøteknikk, som har valgt studieretning Konstruksjon.

Hvordan kan jeg søke? #

Hvis du er interessert i minor i arkitektur må du velge AAR4250 som K-emne i høstsemesteret 2019, og sende en e-post til camilla.odegaard@ntnu.no innen 01.09.19. I e-posten bør du også nevne hvilket emne du ønsker å ta som ingeniøremne fra annet studieprogram våren 2020 (AAR4853 eller TPD4200).

Hvordan dokumenteres fullført minor i arkitektur? #

Studentene som fyller kravene til minor i arkitektur som beskrevet over, får en merknad på vitnemålsvedlegget sitt om at de har fullført minoren.

Kontaktpersoner: #

Studieveileder, Fakultet for arkitektur: Camilla Skjold Ødegaard

Faglig kontaktperson, Fakultet for arkitektur: Bendik Manum

Studieveileder, Fakultet for ingeniørvitenskap: Lars Espen Bjørgum

Faglig kontaktperson, Fakultet for ingeniørvitenskap: Nils Erik Anders Rønnquist

0 Vedlegg
2277 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)