English version - Minitab

Programinformasjon #

Minitab er et interaktivt statistikkprogram med et brukervennlig grensesnitt. Minitab brukes i undervisningen ved NTNU.

Med Minitab kan man importere data fra ulike kilder, redigere data, utføre beregninger, foreta statistiske analyser og presentere resultatene i form av ulike grafiske fremstillinger. Minitab inneholder et programmeringsspråk for scripting.

For mer om Minitab og nyeste utgave, se: What's new in Minitab

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig for Windows.

Benyttes av IE-fak. (Institutt for matematiske fag).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Minitab Express #

Minitab Express er en utgave av Minitab spesielt laget for bruk i undervisning i grunnleggende statistikk. For mer som dette programmet, se: Minitab Express

Minitab Express er tilgjengelig for både Windows og Mac og kan lastes ned her.

Brukerhjelp #

Lenker #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Minitab hos Minitab Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
22058 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)