MindManager

MindManager (Mindjet)  er et program for å samle inn, organisere og visualisere informasjon.


English version - MindManager

Ser du etter noe annet?  Temaside om programvare for studenter og programvare for ansatte  | Temaside om IT-hjelp | Sider merket med programvare 


Last ned MindManager #

MindManager kan installeres fra software.ntnu.no:

 Gå til nedlastingsside

Programmet kan installeres på egne maskiner av både studenter og ansatte. Det er tilgjengelig for Windows og Mac.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Programmet kan også brukes via NTNUs Programfarm

På Windows PC-er  som er administrert av NTNU IT, kan MindManager installeres fra NTNU Software Center som er  i Start-menyen eller på Skrivebordet. Denne utgaven er ferdig lisensiert for NTNU.

Om programmet #

MindManager er et program for å samle inn, organisere og visualisere informasjon i et "kart" - f.eks. tankekart, organisasjonskart, organisering av filer og nettlenker for et emne. En deler et hovedemne opp i emner og underemner og kan til hver av disse samle tilhørende informasjon ved hjelp av blant annet nettlenker, lenker til filer eller mapper, filer som vedlegges, et notat, etc. Programmet kan også benyttes ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og annen form for samarbeid.

Programmet er nyttig i en rekke sammenhenger, og prosjekter kan eksporteres til en rekke ulike filtyper. "Kartet" kan eksporteres med lenker og notater til for eksempel en Word-fil eller en HTML-fil. Tekstfiler, som Word-filer, kan importeres til MindManager, og teksten kan oppdeles i emner etter kapitteloverskrifter, med teksten i kapitlene i emnenes notat.

Brukerveiledning #

Lenker #

Produsentinformasjon #

Navn: Mindjet Inc

Leverandør: Atea

Utgave #

Mindjet MindManager finnes for Windows og Macintosh. Nyeste utgave er versjon 2019  for Windows og v. 11 for Macintosh 

For nyheter og detaljer om v. 2019, se Informasjon om MindManager hos Alfasoft. og
MindManager 2019 for Windows

1 Vedlegg
21226 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)