Midlertidig ansettelse

(Videresendt fra Midlertidig tilsetting)

Informasjon til ansatte og ledere ved NTNU.

Se også Samleside om ansettelsesforhold | Sider merket med ansettelse

Hovedregelen er at ansatte i staten skal ansettes fast. Midlertidige arbeidsavtaler kan likevel inngås i noen tilfeller:

  • Hvis medarbeidere kun trengs for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag.
  • Hvis arbeidet ennå ikke er fast organisert, eller arbeidsområdet er planlagt endret.
  • Hvis medarbeideren skal være vikar for en annen.
  • Hvis medarbeideren skal være aspirant eller elev ved etatsskole.
  • Hvis medarbeideren skal gå inn i utdanningsstilling.
  • Hvis medarbeideren skal gå inn i åremålsstilling.

Opphør av midlertidig stilling #

Hvis du har vært midlertidig ansatt mer enn fire år sammenhengende får du normalt oppsigelsesvern på lik linje som en fast ansatt, såkalt “sterkt stillingsvern”. Unntak fra dette er ansatte i utdannings- eller åremålsstilling.

Hvis den midlertidige ansettelsen din har en tidsmessig avgrensning skal du slutte uten oppsigelse når tiden er ute. Dersom du har vært ansatt i mer enn 1 år skal du varsles minst en måned før du må slutte. Dersom den midlertidige ansettelsen er på et prosjekt uten sluttdato har du krav på oppsigelse.

Kilder og lovverk #

Statsansattelovens § 9

Statsansatteloven § 17

Kontaktperson #

Ved spørsmål om midlertidig tilsetting, kontakt din HR-medarbeider

0 Vedlegg
5262 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)