English version - MicroStation

Programinformasjon #

Bentleys MicroStation er et Computer Aided Design (CAD) program. I tillegg er det en rekke fagmoduler for design, konstruksjon og drift som er tilgjengelige. MicroStation er et modelleringsmiljø eksplisitt for arkitektur, ingeniørvirksomhet, konstruksjon og drift av alle infrastrukturtyper som veier og jernbane, broer, bygninger, kommunikasjonsnett, vann og avløpsnettverk, prosessanlegg, gruvedrift og mer. MicroStation kan brukes enten som et program eller som en teknologiplattform.

MERK at det nå er MicroStation Connect edition - "Your Gateway to cloud services, portals and analysis" som lastes ned  fra software.ntnu.no.

For mer om denne nye utgaven, se "Say Hello to MicroStation Connect Edition" og Bentley sine nettsider.

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte.

Benyttes av noen fakultet på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Databehandleravtale #

MicroStation krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Fagmoduler #

Det finnes en rekke fagmoduler innen blant annet arkitektur og ingeniørvitenskap. For en fullstendig liste, se Bentley Products

Brukerveiledning #

Lenker #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Microstation hoa Bentley Systems, Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
14769 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)