Likestilling -...

Mentorprogram for kvinner

NTNUs mentorprogram for kvinnelige forskere er planlagt startet opp igjen i 2018. De som kan søke om deltakelse, er kvinnelige stipendiater, postdoktorer og førsteamanuenser.

Ser du etter noe annet? Temaside om ansettelsesforhold | Sider merket med likestilling

In English: Mentor program for women


Hva er et mentorprogram? #

En erfaren person med stor integritet og innflytelse i sine miljøer (mentor) opptrer som veileder og samtalepartner for en person som ønsker en karriereutvikling (adept). Det er et program for gjensidig læring og erfaringsutveksling, nettverksbygging og synliggjøring av kompetanse.

Mål #

  • Strategisk karriereutvikling for kvinner i stipendiat-, postdoktor- og førsteamanuensis-stillinger
  • Legge til rette for nettverksbygging
  • Skape gjensidig kunnskaps- og erfaringsutveksling

Tverrfaglige par #

Mentorer er kvinner og menn i professorstillinger som har sagt seg villige til å være mentorer. Parene som kobles sammen, kommer fra ulike fagområder, fordi mentorordningen ikke skal handle om fag - men om karrière.

Organisering og varighet #

  • Varighet: det akademiske året
  • Mentor og deltaker møtes en gang i måneden til et par timers samtale
  • Mentorparene kommer fra vidt forskjellige institutter
  • Nettverksmøter med faglige innspill for alle deltakere en gang i måneden
  • Oppstartskurs for veilederne
  • Konferanse ved start og slutt
  • Programmet omfatter 15-20 par

Kontakt #

Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir kan svare på spørsmål om mentorprogrammet.

0 Vedlegg
9147 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)