Likestilling -...

Mentorprogram for kvinner

NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger 2018 – 2019 har startet. 

English version - Mentor program for women

Temaside om ansettelsesforhold | Sider merket med likestilling

Hva er et mentorprogram? #

En erfaren person med stor integritet og innflytelse i sine miljøer (mentor) opptrer som veileder og samtalepartner for en person som ønsker en karriereutvikling (adept). Det er et program for gjensidig læring og erfaringsutveksling, nettverksbygging og synliggjøring av kompetanse.

Mål #

 • Strategisk karriereutvikling for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger
 • Legge til rette for nettverksbygging
 • Skape gjensidig kunnskaps- og erfaringsutveksling

Tverrfaglige par #

Mentorer er kvinner og menn i professorstillinger som har sagt seg villige til å være mentorer. Parene som kobles sammen, kommer fra ulike fagområder, fordi mentorordningen ikke skal handle om fag - men om karrière.

Organisering og varighet #

 • Varighet: det akademiske året
 • Oppstartsamling 20. september
 • Mentor og adept møtes en gang i måneden til et par timers samtale
 • Mentor og adept kobles på tvers av fagområder
 • Informasjonsmøte for adepter i oppstartfasen
 • Mentor-master Class for mentorer i oppstartfasen
 • I tillegg til samtaler mellom mentor og adept er det flere faglige samlinger underveis i programmet.
 • Egne samlinger ved oppstart og slutt
 • Programmet omfatter 20 par

Kontakt #

Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir kan svare på spørsmål om mentorprogrammet.

0 Vedlegg
12650 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)