Likestilling -...

Mentorprogram for kvinner

Her finner du informasjon om NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger 2021.

English version - Mentor program for women

Temaside om ansettelsesforhold | Sider merket med likestilling

Hva er et mentorprogram? #

En erfaren person med stor integritet og innflytelse i sine miljøer (mentor) opptrer som veileder og samtalepartner for en person som ønsker en karriereutvikling (adept). Det er et program for gjensidig læring og erfaringsutveksling, nettverksbygging og synliggjøring av kompetanse.

Mål #

  • Strategisk karriereutvikling for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger
  • Øke andelen kvinner i professorat og dosenstillinger
  • Legge til rette for nettverksbygging
  • Skape gjensidig kunnskaps- og erfaringsutveksling

Tverrfaglige par #

Mentorer er kvinner og menn i professor- og dossentstillinger som har sagt seg villige til å være mentorer. Parene som kobles sammen, kommer fra ulike fagområder, fordi mentorordningen ikke skal handle om fag - men om karrière.

Organisering og varighet #

  • Oppstart februar 2021, avsluttes desember 2021
  • 4 fellessamlinger, en samling bare for mentorer og et infomøte og to samlinger bare for adepter (obligatoriske og fysiske samlinger)
  • 10-12 møter mellom mentor og adept i løpet av programmet
  • Programmet har plass til 20 adepter og 20 mentorer
  • Fakultetene nominerer inntil 4 adepter hver
  • Adepter og mentorer blir satt sammen på tvers av faglig tilhørighet

Vil du være adept eller mentor? #

Se invitasjon med lenker til søknadsskjema. (Lenke oppdateres.)

Kontakt #

Seniorrådgiver Kristin Skjeldestad kan svare på spørsmål om mentorprogrammet.

2 Vedlegg
16860 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)