Likestilling -...

Mentoringprogram

Siden er under arbeid, 13.04.21


Her finner du informasjon om NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger 2021.

English version - Mentoring program

Temaside om ansettelsesforhold | Sider merket med likestilling

Målsetting #

Målsettingen med programmet er å øke andelen kvinner i professorat og dosentstillinger gjennom å bidra til karriereutvikling. Videre å bidra til nettverksbygging mellom kvinnelige forskere på tvers av NTNU, og å bidra til læring og utvikling for både adepter, mentorer og NTNU som organisasjon.

Om adeptrollen #

Som adept er du førstelektor eller førsteamanuensis, og har 2-4 år igjen til opprykk. Ved utvelgelse vil din motivasjon og begrunnelse vektlegges.

Gjennom programmet vil adept få bistand til karriereutvikling og øke din kunnskap om hva som kreves for å bli kvalifisert til en opprykksstilling som professor eller dosent. Nettverksbygging og erfaringsutveksling med andre adepter og mentorer på tvers av NTNU er også en sentral del av programmet.

Om mentorrollen #

Som mentor er du dosent eller professor, og du er interessert i å bidra til både andres og egen vekst og utvikling, og i å utvikle ditt nettverk på NTNU. Vi ønsker både kvinnelige og mannlige mentorer.

Du vil bistå din adept mot kvalifisering til opprykk, og programmet vil gi deg en økt forståelse for mentorrollen og verktøy til bruk i mentorskapet. Nettverksbygging og erfaringsutveksling med andre adepter og mentorer på tvers av NTNU er også en sentral del av programmet.

Om programmet #

  • 4 fellessamlinger, en samling bare for mentorer og to samling bare for adepter (obligatoriske samlinger)
  • 10-12 møter mellom mentor og adept
  • Programmet har plass til 20 adepter og 20 mentorer
  • Adepter og mentorer blir satt sammen på tvers av faglig tilhørighet

Organisering #

HR-og HMS-avdelingen ved NTNU er ansvarlig for programmet som et viktig ledd i likestillings- og karriereutviklingsarbeidet, og samarbeider med Jennybeth Ekeland hos AFF om utvikling og gjennomføring av programmet.

Ønsker du å delta som adept eller mentor? #

Når et nytt program er klart informeres dette på Innsida og til fakultetene, og de som ønsker å delta som adept eller mentor melder sin interesse via et enkelt søknadsskjema. Denne informasjonssiden vil også bli oppdatert med lenke til søknadsskjemaene når et nytt program lanseres. Dersom du har spørsmål knyttet til dette ta gjerne spørsmål med kontaktperson for programmet, Kristin Skjeldestad, seniorrådgiver ved HR- og HMS-avdelingen.   

Kontaktperson #

Kristin Skjeldestad, seniorrådgiver ved HR- og HMS-avdelingen.

0 Vedlegg
17599 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)