Tilbake

EVU - Innmelding og godkjenning

(Videresendt fra Melde inn etter- og videreutdanning)

Temaside om etter- og videreutdanning |  Alle sider tagget med evu

Når skal jeg melde inn EVU-tilbud? #

Så tidlig som mulig! Markedsføring og godt forarbeid er viktig for en vellykket gjennomføring. Derfor bør du melder inn tilbudet og få det godkjent i god tid før oppstart. Frister: 

  • 1. mars for tilbud som skal starte i høstsemesteret samme år 
  • 1. september for tilbud som skal starte i vårsemesteret neste år 

Videreutdanning (med studiepoeng) #

Tilbudet kan bestå av ett eller flere emner. Emnet/emnene må være godkjent (1) før du melder inn praktisk informasjon (2). Du må melde inn:

  1. Emneinformasjon: Opprett eller revider emnet/emnene i Emneplanlegging på nett (EpN) samtidig med ordinære emner. 
  2. Praktisk informasjon, markedsinformasjon og budsjett: Fyll ut og send inn skjema for innmelding av videreutdanning (doc).

Ved behov kan emnet/emnene opprettes i EpN utenom det ordinære årshjulet

NTNUs krav til kvalitet og kvalitetssikring av emner og studietilbud gjelder også for videreutdanning.

Etterutdanning (uten studiepoeng) #

Du må melde inn:

  1. Praktisk informasjon, markedsinformasjon og budsjett: Fyll ut og send inn skjema for innmelding av kurs uten studiepoeng (doc)
6 Vedlegg
28270 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)