EVU - Innmelding og godkjenning

(Videresendt fra Melde inn etter- og videreutdanning)

Temaside om etter- og videreutdanning |  Alle sider tagget med evu

Videreutdanning (med studiepoeng) #

Tilbudet kan bestå av ett eller flere emner. Emnet/emnene må være godkjent (1) før du melder inn praktisk informasjon (2). Du må:

 1. Opprette emne eller revidere emnebeskrivelsen i Emneplanlegging på nett (EpN) samtidig med ordinære emner. Ved behov kan emnet/emnene opprettes i EpN utenom det ordinære årshjulet
 2. Fylle ut og sende inn skjema for innmelding av videreutdanning (doc) og budsjett (xlsx). Dette må forberedes for å fylle ut skjemaet:
  - Ingress til bruk på nettside for tilbudet
  - Ev. tekst utover emnebeskrivelsen som skal med på nettsiden
  - Målgruppe
  - Kontaktperson på institutt
  - Prosjektnummer (i Maconomy) og kostnadssted
  - Kursavgift dersom det er egenbetaling av deltagerne
  - Faglig ansvarlig og andre faglærere som skal presenteres på nettsiden
  - Faglærere/foreleseres kompetanse og omfang på tilknytning til studietilbudet i prosentomfang
  - Rangering av søkere dersom flere søkere enn plasser
  - Minimum og maksimum antall deltagere
  - Pensumlitteratur
  - Dataverktøy og programvare som skal brukes
  - Læringsformer, inkludert tid og sted for ev. samlinger

  Frist for innsending av skjema: 1. mars for tilbud som skal starte i høstsemesteret samme år. 1. september for tilbud som skal starte i vårsemesteret neste år.

NTNUs krav til kvalitet og kvalitetssikring av emner og studietilbud gjelder også for videreutdanning.

Etterutdanning (uten studiepoeng) #

 1. Fyll ut og send inn skjema for innmelding av kurs uten studiepoeng (doc) og budsjett (xlsx). Dette må forberedes for å fylle ut skjemaet:
  - Ingress til bruk på nettside for tilbudet
  - Faglig innhold til bruk på nettsiden
  - Målgruppe
  - Anbefalte forkunnskaper
  - Læringsutbytte
  - Kontaktperson på institutt
  - Prosjektnummer (i Maconomy) og kostnadssted
  - Kursavgift dersom det er egenbetaling av deltagerne
  - Faglig ansvarlig som skal presenteres på nettsiden
  - Pensumlitteratur/kursmateriell
  - Dataverktøy/programvare som skal brukes
  - Innhold på kursbeviset
  - Læringsformer, inkludert tid og sted for ev. samlinger 
6 Vedlegg
28365 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)