Meld inn feil - driftssaker og ombygging

Meld inn behov og ønsker knyttet til drift og vedlikehold av bygninger og eiendommer ved NTNU i e-vaktmester.

Driftssaker #

Meld inn behov for ditt bygg. Dette kan være for eksempel lister som må fikses, ovner som ikke fungerer eller lamper som ikke lyser. Du kan også sjekke status for dine tidligere innmeldte saker.

Meld inn i e-vaktmester 

Innlogging for NTNU-ansatte og studenter:

Ansatte og studenter skal logge inn med den grønne knappen som heter «Windows»

  • NTNU: Velg den grønne knappen merket med "Windows" (gjelder også Mac-brukere), og logg inn med NTNU-brukernavn og passord.
  • SINTEF:  SINTEF-ansatte kan logge inn med Dataporten. Klikk på den røde knappen, og bruk SINTEF-brukernavn og passord.
  • EKSTERNE: OPPDATERING 23.04.2018: Det er fortsatt problemer med innlogging for eksterne (unntatt SINTEF) i e-vaktmester. Disse bes sende saker til kontakt@campusservice.ntnu.no.

Endring av lokaler, ombygging og større byggeprosjekter #

Er det behov for ombygginger på eiendommer, må du fylle inn søknadsskjema og sende det inn for godkjenning hos ditt fakultet i ePhorte. Eksterne leietakere som ikke har tilgang til ePhorte, sender søknaden til postmottak@adm.ntnu.no. Se wikisiden for ombygging av lokaler for en beskrivelse av søknadsprosessen.

Merk at alle kostnader ved ombygging dekkes av søker selv, det vil si institutt/fakultet.

Nybygg, ombygging og endring av arbeidsplasser/arbeidslokaler som er melde- eller søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven, skal meldes til og behandles i Arbeidsmiljøutvalget – AMU. Hvis enheten vil ha en vurdering av byggevirksomhet og endring i helse,- miljø- og sikkerhetsperspektiv, behandler AMU også planer som ikke er melde- eller søknadspliktig.

3 Vedlegg
19580 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)