Medarbeidersamtale med utenlandske ansatte

Ved NTNU jobber det folk fra hele verden.En fjerdedel av forskerne ved NTNU er i dag utenlandske.

English version - Appraisal interview with international staff members

Medarbeidersamtale for ansatte | Sider merket med medarbeidersamtale

Medarbeidersamtalen er fundert på prinsippene om deltagelse, medbestemmelse og utvikling, gjengitt i Arbeidsmiljøloven. For mange utenlandske ansatte er medarbeidersamtalen nytt og ukjent terreng, noe som byr på utfordringer for begge parter.

Ulike lederstiler #

Forholdet mellom ansatte og ledere er annerledes i Norge sammenlignet med mange andre land. Den norske lederstilen kan være vanskelig å forstå, særlig for de som kommer fra en kultur hvor autoritet, kontroll og styring er en vanlig lederstil.

Skape gradvis tillit #

Som leder kan det derfor være utfordrende å formidle hva man ønsker med samtalen, og skape den nødvendige fortroligheten som trengs for at medarbeidersamtalen skal være nyttig for begge parter. En mulig tilnærming til utfordringen er å fokusere på tilbakemeldinger og prestasjoner i starten av medarbeidersamtalen, og gradvis skape den nødvendige tillitten for en "norsk medarbeidersamtale".

Tema som bør tas opp: #

  • Arbeidsmiljø og samarbeid: Det er viktig å forstå hvordan medarbeideren har det på arbeidsplassen, i fagmiljøet, og han eller hennes sosiale nettverk og tillit med leder og kollegaer. Samt medarbeiderens tilhørighet på arbeidsplassen.
  • Bosituasjon og sosialt nettverk: Det er også viktig å få vite hvordan arbeidstakeren har det utenfor arbeidsplassen. Når det kommer til bosituasjon, familie, sosialt nettverk og tilbud.

Sjekkliste for medarbeidersamtaler finnes i engelsk versjon (etter vedtatt versjon foreligger på norsk). Det er viktig å tilpasse tema man ønsker å snakke om til situasjonen.

Ved spørsmål rundt forskermobilitet for utenlandske medarbeidere kan du kontakte NIRS for råd og veiledning.

Kontakt #

Kari Rueslåtten 

0 Vedlegg
4722 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)