Medarbeidersamtale for ledere

Temaside om lederstøtte | Sider merket med lederstøtte

Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for deg som leder til å sikre et godt arbeidsmiljø og utvikling av faglige prestasjoner. Medarbeider­samtalen gjennomføres årlig, og kommer i tillegg til den regelmessige dialogen mellom deg og medarbeiderne du er leder for.

Gode medarbeidersamtaler kjennetegnes av en åpen og personlig tone, og samtalen bør være arbeids- og utviklingsorientert og dreie seg om tiltak og handling som leder og/eller medarbeider er i stand til å endre, løse eller påvirke.

Engelsk versjon- Appraisal interviews for managers

Tips til praktisk gjennomføring av medarbeidersamtalen 

Se også nytt e-læringskurs i "Medarbeidersamtalen" (09.11.2017)

Fokus på den enkelte medarbeider #

Medarbeidersamtalen skal dreie seg om medarbeider og arbeidet han eller hun utfører, med tema som er tilpasset både medarbeiders situasjon og enhetens behov. NTNU forventer at medarbeidersamtalene skal ha et utviklingsperspektiv, og at temaet arbeidsmiljø vil bli snakket om.

Alle vitenskapelig ansatte i sin medarbeidersamtale få tilbud om å utarbeide en skriftlig karriereplan for å konkretisere karrieremål og finne egnede tiltak.

Bruk sjekklisten under som utgangspunkt for samtalen, og send denne til medarbeiderne i forkant slik at de kan forberede seg på temaene du ønsker å ta opp.

Sjekklister for medarbeidersamtale #

Sjekkliste for medarbeidersamtale
Post.doc: Sjekkliste for medarbeidersamtale  - post.doc
Stipendiater:Sjekkliste for medarbeidersamtale - stipendiater

Ansvarsområder som leder #

Som leder er du ansvarlig for prosessen rundt medarbeidersamtalen innenfor ditt arbeidsområde; du er ansvarlig for at alle medarbeidere får tilbud om medarbeidersamtale, og at avtalte tiltak følges opp mellom de regelmessige medarbeidersamtalene.

Dette gjelder både faste og midlertidig ansatte som har NTNU som sitt hovedarbeid over en lengre periode.

Leder du en stor personalgruppe? #

Hvis du har formelt personalansvar for en stor personalgruppe er det i noen tilfeller nødvendig å delegere ledelse og gjennomføring av medarbeidersamtaler. Lederen du delegerer ansvaret til bør da kjenne medarbeiderens arbeidssituasjon, og dere bør enes om hvordan oppfølging av medarbeidersamtalen skal gjennomføres.

Ny som leder #

I medarbeidersamtale for første gang med deg som leder, kan medarbeider få tilbud om å ta med handlingsplaner og notater fra tidligere medarbeidersamtaler, særlig knyttet til utviklingspunkter eller mål han/hun har arbeidet med og ønsker å fortelle om.

Konflikter og varslingsplikt #

Alvorlige konflikter og problemer skal tas opp umiddelbart med nærmeste leder. Husk at du som leder er underlagt varslingsbestemmelser, hvis du kommer over ulovlige eller uheldige forhold.

Lønn som tema i medarbeidersamtalen #

Lønn kan tas opp som tema i medarbeidersamtalen. Merk at alle arbeidstakere har rett til et selvstendig møte om lønn og karriereutvikling i tillegg til medarbeidersamtalen. 

Medvirkningsplikt #

Alle medarbeidere skal delta i medarbeidersamtaler de er innkalt til. Medarbeideren har anledning til å ta med seg tillitsvalgt eller en annen tredjepart til medarbeidersamtalen.

Utenlandske ansatte #

Les mer om medarbeidersamtale med utenlandske ansatte her.  Du kan også få hjelp av International Researcher Support ved NTNU, epost: staff.international@adm.ntnu.no.

Lovverk #

Arbeidsmiljøloven §2-4

Statens personalhåndbok §22

Hovedavtalen i Staten §12

Arbeidsmiljøloven  § 4-2, c

Kontaktperson: #

Kari Rueslåtten 

1 Vedlegg
14480 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)