Matlab

Matlab er et matematikkprogram som brukes til numeriske beregninger, simuleringer og visualisering. Her er informasjon om Matlab og installasjon for studenter og ansatte.


English version - Matlab

Ser du etter noe annet?  Temaside om programvare for studenter og programvare for ansatte  | Temaside om IT-hjelp | Sider merket med programvare 


Avtale for NTNU  #

NTNU har  en avtale for ansatte og studenter  som både tillater enbrukerinstallasjoner og bruk av lisenstjener. Programmet kan installeres på maskiner eid av NTNU og på egne maskiner eid av både ansatte og studenter. Avtalen gjelder også datasaler.

Ved enbrukerinstallasjon vil hver maskin bli tildelt en lisensfil som kun kan benyttes på den maskinen. Matlab kan benyttes uavhengig av å være tilknyttet et nett. Dette er den vanligste måten å bruke Matlab på. Ved bruk av lisenstjener benytter vi en lisensfil som er lagret ved NTNU og som vi knytter oss opp mot via nett. Vi må da være tilknyttet NTNU-nettet for å benytte Matlab - enten direkte eller via VPN fra andre nett.

Lisensen gir tilgang til Matlab, Simulink og 65 verktøykasser (toolbox) på Windows, Mac og Linux maskiner.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntekstgivende oppdragsforskning.

Programmet kan også brukes via NTNUs Programfarm

Installer Matlab #

Matlab kan installeres fra software.ntnu.no (Progdist på nett):  

 Gå til nedlastingsside  

Programmet kan også installeres  direkte fra programvaretjener Progdist – fra katalog campus/Matlab - ved å kople opp Progdist som en nettverkstasjon. Filene lesmeg.txt og readme.txt inneholder informasjon om installering og lisensiering.

Merk at alle 65 "toolboxer" blir installert automatisk ved standard installasjon. Dette vil kreve opp mot 5GB harddiskplass. Det er sjelden man har brukt for alle 64, og det anbefales derfor at du velger custom installasjon og kun installerer de toolboxene du har behov for. Skulle du etterhvert få behov for flere, kan disse installeres ved en senere anledning.

Orakeltjenesten kan hjelpe studenter med installasjon av programmet. 

Lisensiering #

 Lisensiering av enbrukerinstallasjon  #

Med enbrukerinstallasjon (frittstående installasjon) legges det inn en lisensfil på maskinen din, som gjør at du kan bruke Matlab uten å være koblet til internett. Merk at for slike installasjoner må lisensfilen fornyes hvert år etter at NTNU har fornyet avtalene med MathWorks.

Lisensiering foregår i 3 trinn:

 1. Opprett konto hos Mathworks - den er knyttet til NTNUs navn og epostadresse. Merk at epostadressen må inneholde domenenavnet ntnu.no (studenter: stud.ntnu.no), så bruk NTNU-epostkontoen din. Dette gjøres én gang. Du får en epost fra Mathworks, som du må bekrefte.
 2. Din konto må knyttes til NTNUs lisensavtale. Du må registreres som licensed end user under avtalen.
 3.  Aktivering: Du må få en lisensfil for maskina programmet er installert på.

For å utføre trinnene over brukes enaktiveringskode (Activation Key) som er knyttet til avtalen. For å utføre punkt 2 kan du også bruke avtalenummeret.

Du kan utføre punkt 1-3 under installasjon av programmet hvis du er tilknyttet Internett under installasjonen. Mathworks installerer lisensfilen automatisk på din maskin. Den som har konto allerede, vil få utført punkt 1 og 2 .

Installere uten internett - lisensiering  #

Du kan også installere Matlab uten å være koblet til internett. Bruk File installation key. Da må du være på internett og utføre punktene 1-3 enten før eller etter installasjonen. File installation key er i nedlastningssiden for Matlab i Software.ntnu.no og i filene lesmeg.txt og readme.txt i Matlab-katalogen på Progdist

Konto kan opprettes i Mathworks' lisenssenter. Der kan du også utføre stegene 1-3. Bruk aktiveringskoden og oppgi en identifikasjon av maskina (Host-ID for Windows PC og Linux). Du får en lisensfil på epost eller få overført til maskina. Det kan være lurt å gjøre den klar før installasjonen. Du får samtidig File installation key. 

Lisensiering fra Matlab etter installasjon  #

Du kan også utføre lisensieringen fra Matlab etter installasjon. Det kreves at du er koblet til internett for å gjennomføre prosessen.

 • Velg Help/Licensing/Activate Software. Det installeres også et lite program for å utføre lisensiering.
 • I Windows: velg Programmer, Matlab og Activate Matlab.
 • I Linux: bruk programmet activate_matlab.sh. Vi kan også som første steg få opprettet konto hvis vi ikke har det.
 • I OS X: høyreklikk på Matlab i programmermappa, og klikk på Vis innholdet i pakken. Velg Activate.

Samme bruker kan installere Matlab på flere maskiner under avtalen.

Hvis du har Matlab fra før  #

Hvis du har installert Matlab allerede, kan du, uten å installere på nytt, endre lisensiering fra lisenstjener til enbrukerinstallasjon. Skulle du ønske å fortsette å være lisensiert med en lisenstjener, er dette også mulig. Ved installasjon av en annen Matlab-utgave enn den du har installert, bruk  aktiveringskoden på nytt  og få ny lisensfil (punkt 3). NTNU-konto og tilknytning til avtalen er som før (1 og 2).

Fornying av lisens #

MATLAB-lisensen varer for ett år av gangen. Når lisensen er i ferd med å gå ut vil du få beskjed når MATLAB startes.

Hvis du starter MATLAB kort tid før lisensen går ut vil lisensfilen automatisk bli fornyet. Du kan også gå til HelpLicensingUpdate Current License for å starte fornyingen manuelt.

Hvis det er lenge siden du sist åpnet MATLAB, kan det være at lisensen allerede har gått ut. Et aktiveringsvindu vil da dukke opp, og du vil bli spurt om å skrive inn brukernavn og passord til din MathWorks-konto (akkurat som du gjorde når du installerte MATLAB).

Les mer om installering og aktivering.

Kom i gang #

Introduksjon #

I Matlab kan du bruke kommandoen "intro" som vil starte en enkel demonstrasjon med regneeksempler.

En langt mer omfattende demonstrasjon får du av Matlab og dets funksjoner ved å gi kommandoen "demo".

Dokumentasjon og håndbøker #

Informasjon om hvordan Matlab brukes kan hentes fra MathWorks: Documentation for MathWorks Product Family (ekstern link).

Merk Getting Started Guide. Denne finnes både under Help og i PDF-utgave.

Verktøykasser (toolbox) #

Funksjonene i verktøykassene er tilgjengelig sammen med funksjonene i selve Matlab. Ved å skrive "help" får vi en liste med emner vi kan gå videre med. Av emnene ser vi hvilke verktøykasser som er tilgjengelig. Vi finner f. eks.:

    simulink/simulink  - SIMULINK
    toolbox/control   - Control System Toolbox.
    images/images    - Image Processing Toolbox.
    nnet/nnet      - Neural Network Toolbox.
    nnet/nndemos     - Neural Network Demonstrations and Applications.
    toolbox/optim    - Optimization Toolbox.
    toolbox/pde     - Partial Differential Equation Toolbox.
    toolbox/signal    - Signal Processing Toolbox.
    toolbox/stats    - Statistics Toolbox.

For å få vite mer om hver enkelt toolbox, skriv for eksempel:

help toolbox/pde

Om programmet #

MATLAB er det mest brukte matematikkverktøyet for numerisk matematikk ved NTNU. MATLAB har mer enn 300 forskjellige funksjoner, og kan f.eks. brukes til å løse lineære likninger, differensiallikninger, polynomer og integrasjon, og man kan legge inn egne funksjoner.

MATLABs funksjonalitet kan utvides med "toolboxes" - "verktøykasser" for å løse problemer innen spesielle emneområder. SIMULINK er et verkøy for simulering av dynamiske ikkelineære system. Alt dette gjør MATLAB til et generelt og meget anvendelig matematikkverktøy.

MATLAB har kraftfulle kommandoer for grafikk i 2 og 3 dimensjoner. Grafikken kan eksporteres for bruk i publikasjoner.

MATLAB inneholder et høgnivå programmeringsspråk. Det er også et C- og Fortran grensesnitt.

Om nyeste utgave av Matlab: Release Highlights

Se også: MathWorks Products

Matlab Online #

Matlab Online er en ny tjeneste hvor en kan  bruke Matlab fra en nettleser. Vi får interaktiv tilgang til Matlabs brukergrensesnitt – til alle kommandoer og funksjoner. Vi kan utføre beregninger, vi kan lage, lagre  og utføre Matlab program (script). Vi kan dele data og filer med andre Matlab brukere.

For mer, se: http://se.mathworks.com/products/matlab-online/

Matlab Mobile  #

Vi kan utføre beregninger i Matlab fra vår mobiltelefon og nettbrett.  Det foregår ingen beregninger i  mobilen eller nettbrettet – det  foregår I Matlab Online eller i Matlab på en datamaskin.

Vi bruker Matlab Mobile App for Android og IOS. Vi kan  sette opp en forbindelse til Matlab Online og til en eller flere datamaskiner på Internett.  Datamaskinen kan være en PC, en Mac og en Linux-maskin. Vi  kan så utføre beregninger der vi er oppkoplet. Matlab må være startet på datamaskinen vi har koplet oss til, og kommandoen «Connector on» må være utført i Matlab.

For mer, se: http://se.mathworks.com/products/matlab-mobile/

Matlab Drive på PC og Mac  #

Dette er en ny tjeneste for PC og Mac. Med denne tjenesten er de samme Matlab-filene tilgjengelig både på våre PC/Mac-er, i Matlab Online og i Matlab Mobile.

For mer, se: http://se.mathworks.com/products/matlab-drive/


For litt om bruk av  Matlab Online, Matlab Mobile og Matlab Drive, se:
Beregninger med Matlab i nettleser og fra mobiltelefon og nettbrett

Matlab Toolboxer #

Avtalen for studenter og ansatte inneholder følgende 65 toolboxer. Disse tar mye plass på harddisken, og det anbefales derfor at du kun installerer de du trenger.

For  informasjon om hver toolbox, se: Products and Services

 • Antenna Toolbox
 • Aerospace Blockset
 • Aerospace Toolbox
 • Automated Driving System Toolbox
 • Bioinformatics Toolbox
 • Communications System Toolbox
 • Computer Vision System Toolbox
 • Control System Toolbox
 • Curve Fitting Toolbox
 • DSP System Toolbox
 • Data Acquisition Toolbox
 • Database Toolbox
 • Datafeed Toolbox
 • Econometrics Toolbox
 • Embedded Coder
 • Filter Design HDL Coder
 • Financial Instruments Toolbox
 • Financial Toolbox
 • Fixed-Point Designer
 • Fuzzy Logic Toolbox
 • Gauges Blockset
 • Global Optimization Toolbox
 • HDL Coder
 • HDL Verifier
 • Image Acquisition Toolbox
 • Image Processing Toolbox
 • Instrument Control Toolbox
 • LTESystem Toolbox
 • MATLAB Coder
 • MATLAB Compiler
 • MATLAB Compiler SDK
 • MATLAB Report Generator
 • Mapping Toolbox
 • Model Predictive Control Toolbox
 • Neural Network Toolbox
 • OPC Toolbox
 • Optimization Toolbox
 • Parallel Computing Toolbox
 • Partial Differential Equation Toolbox
 • RF Toolbox
 • Robotics System Toolbox
 • Robust Control Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • SimBiology
 • SimDriveline
 • SimElectronics
 • SimEvents
 • SimHydraulics
 • SimMechanics
 • SimPowerSystems
 • SimRF
 • Simscape
 • Simulink 3D Animation
 • Simulink Coder
 • Simulink Control Design
 • Simulink Desktop Real-Time
 • Simulink Real-Time
 • Simulink Report Generator
 • Simulink Verification and Validation
 • Spreadsheet Link EX
 • Stateflow
 • Statistics and Machine Learning Toolbox
 • Symbolic Math Toolbox
 • System Identification Toolbox
 • Wavelet Toolbox

Samspill med andre programmer #

Matlab - NAG toolbox #

NTNU har Matlab - NAG toolbox. Med denne har ansatte og studenter fra Matlab tilgang til alle subrutiner i NAG (Numerical Algorithms Group) sitt numeriske subrutinebibliotek, og får derved en stor utvidelse av matematiske løsningsmuligheter i Matlab. Denne utgaven av NAG-biblioteket inneholder alle subrutinene i Fortran biblioteket. En trenger ikke installere noen utgaver av Fortranbiblioteket i tillegg. NAG toolbox installeres sammen med andre toolboxer i Matlab og brukes likt med dem. Matlab - NAG toolbox er i mappen campus\Matlab på Progdist. Se filen campus\Matlab\NAG_Installasjon.txt.

Hvordan en får se  brukerveiledningen for NAG i Matlab, er vist i filen campus\Matlab\NAG_Installasjon.txt og i "Nag Toolbox for Matlab".

For mer, se: The NAG Toolbox for Matlab og  NAG Toolbox for Matlab

Dokumentasjon og brukerhjelp: NAG Toolbox  - Documentation Set

YouTube video fra NAG: NAG Toolbox tour

Maple Toolbox for Matlab #

Merk at sammen med Maple har NTNU fått Maple Toolbox for Matlab. Med denne toolboxen kan brukere av Matlab benytte programmet Maple. Maple brukes som regel til symbolsk beregning, men er også utviklet til å være et program for numeriske beregninger, og kan derfor også være et supplement til Matlab for slike beregninger. Maple som program for symbolsk beregning er for Matlab-brukere et tillegg og et godt alternativ til Symbolic toolbox i Matlab.

Se Matlab Connectivity og Utvid Matlab ved bruk av Maple og NAG

Brukerhjelp #

Studenter ved NTNU  kan  sende spørsmål direkte til MathWorks - til support@mathworks.se. Skriv på engelsk, da spørsmålet kan bli sendt videre hos MathWorks. Husk å bruke din studentepostadresse, @stud.ntnu.no.

Undervisning #

Ansatte og studenter ved NTNU har tilgang til noen nettbaserte kurs i bruk av MATLAB. For registring og tilgang til kursene, se: MATLAB training for NTNU

Lenker #

Se også #

Produsentinformasjon #

Navn: The MathWorks, Inc.

Distributør: MathWorks kontor i Sverige

Adresse: Box 1023, SE-164 21 Kista, Sverige.

Tlf: +46 (0)8 50 53 1700

Faks: +46 8 505 317 10

Epost: info-se@mathworks.com

 Utgave #

Nyeste utgave for Windows, Macintosh OS X, Linux: Release R2018b

4 Vedlegg
117669 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)