MathType

MathType er en interaktiv editor for å skrive matematiske likninger i dokumenter. MathType kan brukes sammen med en rekke program. I  Microsoft Word og Powerpoint finner vi  programmet under fanen MathType.


English version - MathType

Ser du etter noe annet?  Temaside om programvare for studenter og programvare for ansatte  | Temaside om IT-hjelp | Sider merket med programvare 


Last ned MathType #

 Gå til nedlastingsside

Programmet kan installeres på egne maskiner av både studenter og ansatte. Det er tilgjengelig for Windows og Mac.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntekstgivende oppdragsforskning.

Programmet kan også brukes via NTNUs Programfarm

Orakeltjenesten kan hjelpe studenter med installasjon av programmet. Ansatte må kontakte lokal IT-ansvarlig.

Om programmet #

MathType er en interaktiv pek-og-klikk editor for å skrive matematiske likninger i dokumenter. Programmet inneholder over 500 matematiske symboler og "templates". Editoren kan brukes sammen med en rekke program, men den er spesielt tilpasset Microsoft Word. MathType er tett integrert med  Word og PowerPoint -  etter installasjon av programmet  finner vi en egen fane MathType i Word og PowerPoint. 

I Word er Equation Editor standard matematikkverktøy, og MathType omtales ofte som "the Professional Version of Equation Editor".

MathType  kan konvertere likningene til TeX, LaTeX og MathML v. 2 kode. MathML er en standard for å vise matematikk i websider. Programmet typesetter likningene på matematisk måte mens en skriver likningen. En kan eksportere likningene (alle) fra et Word dokument til bilder i EPS, GIF eller WMF format. Med MathPage kan en konvertere et helt Worddokument til HTML, og likningene lagres som GIF bilder med bedre kvalitet enn ved lagring til HTML vha. Words egen konvertering.

For mer om programmet, se:: MathType

Brukerstøtte #

Produsentinformasjon #

Navn: WirlisDesign Science, Inc

Programversjon #

MathType v.7.0 for Windows og  Mac

0 Vedlegg
18016 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)