Informasjon for...

Masteroppgave ved IES

Målgruppe: Studenter Tema: Studier
Tagger: masteroppgave ie ies

English version

Informasjon på denne siden er tilleggsinformasjon gjeldende for masteroppgaven ved Institutt for elektroniske systemer (IES).

Generell informasjon rundt masteroppgave ved NTNU finner du på Skrive og levere masteroppgave


Valg av masteroppgaver

Masteroppgaveforslag - IES

Masteroppgaveforslag gjøres tilgjengelig på web i slutten av november. Logg inn som "Guest"

Det vil ofte være mulig å fortsette masteroppgaven i samme spor som prosjektet. Masteroppgaven kan da skreddersys for en gitt student og reserveres for studenten. Du har også anledning til å foreslå en oppgave selv, eller i samarbeid med en bedrift. Det er en forutsetning at du finner en faglærer ved IES som godkjenner oppgaven og vil stå som faglig ansvarlig for den.

Studentene tar direkte kontakt med aktuelle faglærere for å melde sin interesse for oppgavene og finne ut om de har tilstrekkelige forkunnskaper. Faglærere kan tildele oppgaver til interesserte studenter fom en nærmere angitt frist. Hvis en oppgave ble reservert for deg, må du bekrefte at du tar oppgaven innen samme fristen.

Uttak av masteroppgave

Formelt uttak av oppgaven skjer ved utfylling og digital godkjenning av masteravtalen på SharePoint. Se "Skrive og levere masteroppgave" for rutinen.

Risikovurdering

Før oppstart av masteroppgaven skal risikovurdering foretas i samarbeid mellom veileder og student. Skjemaet Kartlegging _risikovurdering_master leveres signert av student og faglærer sammen med masterkontrakten. Veileder har ansvaret for at risikovurderingen blir gjennomført. Vurderingen skal inngå som vedlegg til masteravtalen.

Innlevering av masteroppgave

Innlevering av oppgaven skjer også via Inspera, se "Levere masteroppgave" for merinformasjon

Hvis masteroppgaven skal båndlegges, må man krysse av for dette i Inspera. Innlevering foregår ellers på samme måte.

Praktiske opplysninger

Nødvendig kopiering av litteratur i forbindelse med masteroppgaven kan foregå på IESs kopimaskiner. Antall frie kopier er begrenset til 300 per student.

Lurer du på noe i forbindelse med masteroppgaven kan du spørre Kirsti Klemetsaune på Instituttkontoret

3 Vedlegg
11014 Visninger