Masteroppgave i matematiske fag - IMF

Målgruppe: Studenter
Tagger: masteroppgave imf

For masteroppgave i industriell matematikk, se: Oppstart av masteroppgave - sivilingeniør

For masteroppgave i lektorutdanning i realfag, se: Masteroppgave for lektorutdanningen - LUR

 

Masteroppgave i matematiske fag består av ett emne, som utgjør 45 studiepoeng over to semester:

 

Praktisk gjennomføring

  1. Finn oppgave og veileder (frist for å velge veileder, 15. januar)
  2. Levere signert masterkontrakt i samråd med veilder (frist 15. september)
  3. Levere masteroppgave (frist 1. juni

 

1. Finn en masteroppgave du ønsker å skrive

Oversikt over masteroppgaver gitt av faglærere ved institutt for matematiske fag (IMF) finner du på instituttets oppgavekatalog.

Før 15. januar vil det bli lagt ut et søknadsskjema for å velge veileder. Det anbefales å selv ta kontakt med faglærer som gir en masteroppgave du er interessert i for å diskutere samarbeid. 

Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en bedrift, men du er avhengig av å ha en hovedveileder ved instituttet. Les mer om dette på siden "Skrive og levere masteroppgave".

 

2. Signere masterkontrakt i samråd med veileder

Innen 15. september i 3. semester av graden må du levere en signert masterkontrakt med IMF. Kontrakten skal signeres av deg og veileder før den leveres på papir til administrasjonen på instituttet.

Masterkontrakten fyller du ut i SharePoint

Spørsmål om masterkontrakt? Kom innom resepsjonen eller ta kontakt på postmottak@math.ntnu.no

 

3. Levere masteroppgave

Fristen for å levere masteroppgave er normalt 1. juni, kl. 14.00.

Om innleveringsdato faller på en lørdag eller søndag, vil innleveringsfrist være påfølgende mandag. 

Masteroppgaven leveres digitalt som pdf-fil i Inspera.

Husk å følge rutinene for ferdigstilling av oppgaven, se: Ferdigstille bachelor- og masteroppgave

 

Utsettelse av innlevering

Blir du forsinket på grunn av sykdom, tekniske problemer med oppgaven/utstyret eller andre forhold, kan du søke om forlenget frist.

Skriftlig søknad om utsettelse sendes IE-fakultetet (studier@ie.ntnu.no) etter avtale med veileder. Det kreves skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse, samt ny plan for fullføring.

For å få utsatt frist i forbindelse med jobb som læringsassistent hos NTNU ta kontakt med administrasjon ved IMF (postmottak@math.ntnu.no).

Dersom du ikke overholder innleveringsfristen, uten å ha søkt om og fått innvilget forlenget frist, kan dette medføre at masteroppgaven vurderes som ikke bestått. (Se §5-9 i utfyllende regler til forskrift om studier ved NTNU for realfagstudier av 15.08.2017 – pdf)

 

Sensur

Sensurfristen er 3 måneder etter innlevering.

 

Les mer

For mer informasjon og ressurser i forbindelse med skriving av masteroppgave anbefales siden «Skrive og levere masteroppgave»

0 Vedlegg
1507 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)