Student ved IDI

Masteroppgave i informatikk - IDI

Masteroppgave i informatikk består av ett emne, som utgjør 60 studiepoeng over to semester:

Praktisk gjennomføring

  1. Finn en masteroppgave du ønsker å skrive 
  2. Signere masterkontrakt i samråd med veilder
  3. Levere masteroppgave (frist 1. juni

 

1. Finn en masteroppgave du ønsker å skrive

Oversikt over masteroppgaver gitt av faglærere ved institutt for datateknologi og informatikk (IDI) finner du på siden "masteroppgaveforslag".

Databasen oppdateres 1. april hvert år.

Du må selv ta kontakt med faglærer som gir en masteroppgave du er interessert, for å avtale et samarbeid. Instituttet anbefaler at du avtaler masteroppgave med en faglærer før sommerferien.

Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en bedrift, men du er avhengig av å ha en hovedveileder ved instituttet. Les mer dette på siden "Skrive og levere masteroppgave".

 

2. Signere masterkontrakt i samråd med veileder

I 3. semester av graden må du signere en masterkontrakt med IDI. Kontrakten registreres, signeres og leveres digitalt.

Høsten 2019 er Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) pilot for digital signering av masterkontrakter. Løsningen er noe forsinket. Du kan begynne å jobbe med masteroppgaven selv om kontrakten ikke er signert. Følg med i meldingskanalen for master informatikk (MIT) på Innsida for oppdatert informasjon.

Masterkontrakten fyller du ut i SharePoint og signeres digitalt (blir tilgjengelig tidligst uke 40)

Spørsmål om masterkontrakt? Kom innom resepsjonen eller ta kontakt på studier@idi.ntnu.no

 

3. Levere masteroppgave

Fristen for å levere masteroppgave er normalt 1. juni, kl. 14.00.

Om innleveringsdato faller på en lørdag eller søndag, vil innleveringsfrist være påfølgende mandag. 

Masteroppgaven leveres digitalt som pdf-fil i Inspera.

 

Utsettelse av innlevering

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret eller andre forhold, kan du søke om forlenget frist.

Skriftlig søknad om utsettelse sendes IE-fakultetet (studier@ie.ntnu.no) etter avtale med veileder. Det kreves skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse, samt ny plan for fullføring.

For å få utsatt frist i forbindelse med sykdom eller stud.ass.-stilling hos NTNU ta kontakt med administrasjon ved IDI (studier@idi.ntnu.no).

Dersom du ikke overholder innleveringsfristen, uten å ha søkt om og fått innvilget forlenget frist, kan dette medføre at masteroppgaven vurderes som ikke bestått. (Se §5-9 i utfyllende regler til forskrift om studier ved NTNU for realfagstudier av 15.08.2017 – pdf)

 

Sensur

Sensurfristen er 3 måneder etter innlevering.

 

Les mer

For mer informasjon og ressurser i forbindelse med skriving av masteroppgave anbefales siden «Skrive og levere masteroppgave»

 

0 Vedlegg
18198 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)