Studier ved IDI

Masteroppgave i informatikk - IDI

Masteroppgave i informatikk består av ett emne, som utgjør 60 studiepoeng over to semester:

Praktisk gjennomføring

  1. Finn en masteroppgave du ønsker å skrive 
  2. Signere masterkontrakt i samråd med veilder (frist 1. september)
  3. Levere masteroppgave (frist 1. juni/1. desember

 

1. Finn en masteroppgave du ønsker å skrive

Oversikt over masteroppgaver gitt av faglærere ved institutt for datateknologi og informatikk (IDI) finner du på siden "masteroppgaveforslag".

Databasen oppdateres 1. april hvert år.

Du må selv ta kontakt med faglærer som gir en masteroppgave du er interessert, for å avtale et samarveid. Instituttet anbefaler at du avtaler masteroppgave med en faglærer før sommerferien.

Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en bedrift, men du er avhengig av å ha en hovedveileder ved instituttet. Les mer dette på siden "Skrive og levere masteroppgave".

 

2. Signere masterkontrakt i samråd med veileder

Innen 1. september i 3. semester av graden må du signere en masterkontrakt med IDI. Kontrakten skal signeres av deg og veileder før den leveres til administrasjonen på instituttet.

Masterkontrakten fyller du ut i SharePoint og signeres digitalt (etter sommeren 2019)

Spørsmål om masterkontrakt? Kom innom resepsjonen eller ta kontakt på studier@idi.ntnu.no

 

3. Levere masteroppgave

Fristen for å levere masteroppgave er normalt sett:

  • 1. juni, kl. 14.00 for deg som skal avslutte graden i vårsemesteret 
  • 1. desember, kl. 14.00 for deg som skal avslutte graden i høstsemesteret

Masteroppgaven leveres digitalt som pdf-fil i Inspera.

 

Utsettelse av innlevering

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret eller andre forhold, kan du søke om forlenget frist.

Skriftlig søknad om utsettelse sendes IE-fakultetet (studier@ie.ntnu.no) etter avtale med veileder. Det kreves skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse, samt ny plan for fullføring.

For å få forlenget frist i forbindelse med sykdom eller stilling hos NTNU ta kontakt med administrasjon ved IDI (studier@idi.ntnu.no).

Dersom du ikke overholder innleveringsfristen, uten å ha søkt om og fått innvilget forlenget frist, kan dette medføre at masteroppgaven vurderes som ikke bestått. (Se §5-9 i utfyllende regler til forskrift om studier ved NTNU for realfagstudier av 15.08.2017 – pdf)

 

Sensur

Sensurfristen er 3 måneder etter innlevering.

 

Les mer

For mer informasjon og ressurser i forbindelse med skriving av masteroppgave anbefales siden «Skrive og levere masteroppgave»

 

0 Vedlegg
15899 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)