Datateknologi og...

Masteroppgave i informatikk – MIT

(Videresendt fra Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT)

Masterstudiet består av 60 studiepoeng emner og en masteroppgaven som utgjør 60 studiepoeng. Masteremnene velges i henhold til studieplanen for retningen du er tatt opp på.

Valgfrie emner velges i samråd med veileder. Man kan maksimalt ha 22,5 studiepoeng med tredjeårsemner - nivå III (se emnebeskrivelsene for nivå). Du må selv gjøre avtale om oppgave med en faglærer innen det aktuelle fagområde. Vi viser til orienteringene som det enkelte studieretningene gir om valg av oppgave. 

Masterkontrakt #

Innen 20. august i 3. sesmester av graden må du levere masterkontrakten til instituttet. Kontrakten skal signeres av deg og veileder før innlevering til instituttet.

Masteroppgaveforslag

Masterkontrakten fyller du ut i DAIM (Digital Arkivering og Innlevering av Masteroppgaver).

Frist for innlevering av masteroppgaven #

Fristen for å levere inn masteroppgaven er:

  • 1. juni for masterstudier som iht. utdanningsplanen skal avsluttes i vårsemesteret
  • 1. desember for masterstudier som iht. utdanningsplanen skal avsluttes i høstsemesteret.

Masteroppgaven leveres elektronisk som pdf-fil innen angitt frist via DAIM.

Utsettelse av innlevering #

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret, sykdom eller andre forhold, kan du søke om forlenget frist.

Skriftlig søknad om utsettelse sendes Kristian Drøsshaug ved IE-fakultetet etter avtale med veileder. Det kreves skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse, samt ny plan for fullføring.

Dersom du ikke overholder innleveringsfristen, uten å ha søkt om og fått innvilget forlenget frist, kan dette medføre at masteroppgaven vurderes som ikke bestått! (Se §20 i utfyllende regler til studieforskriften for NTNU for realfagsstudiene – pdf)

Sensur #

Sensurfristen er 3 måneder etter innlevering.

Skal du samle inn data om personer? #

På Innsida finner du også utfyllende informasjon om hvordan du samler inn personopplysninger og hvordan du håndterer av personopplysningerNorsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) gir informasjon om personvernombudsordningen og meldeplikten for forsknings- og student prosjekter som behandler personopplysninger. 

Forskere, veiledere, studenter og andre som har behov for råd og veiledning om behandling av personopplysninger, meldeplikt og godkjennelse av forkningsprosjekter, må gjerne ta kontakt med NTNUs kontaktperson overfor NSD, Anne Marie Snekvik

Spørsmål? #

Kontakt studiekonsulent for masteroppgave

Berit Hellan: bhellan@ntnu.no

    

0 Vedlegg
8359 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)