Maskiningeniør i Trondheim - studieinformasjon

INGENIØR/BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM


Aktiviteter gjennom studiet på Maskiningeniør

1. studieår
Høst Se studiekalender
Vår Informasjon om studieretningsvalg
Valgperiode: 30. mars til 20. april (studentweb)
2. studieår
Høst Informasjon om utveksling
Vår   Informasjon om valgfag
Valgperiode: 30. mars til 20. april (studentweb)
  Søknadsfrist for utveksling: 1. mars
3. studieår
Høst Informasjon om bacheloroppgave og forberedelse til oppgaveskriving
Vår Ingeniørfaglig systemtenkning intensiv gjennomføring i januar og februar med påfølgende innlevering.
  Registrering av tittel på bacheloroppgave i studentweb (norsk og engelsk tittel). Frist: 13. april  

Frister

Studiekalender: viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode

Utsatt eksamen ("kont") for Maskiningeniør, vil vanligvis foregå i mars, mai/juni og august.Tidspunkt for utsatt eksamen finner du i emnebeskrivelsen til hvert emne.

Du kan ta utsatt eksamen hvis du har gyldig fravær eller strykkarakter på siste ordinære eksamen, og ikke har et gyldig resultat i emnet fra før av. Du må selv melde deg opp til utsatt eksamen i studentweb innen oppsatte frister.

Oppmeldingsfrist til utsatt eksamen ("kont"):
Mars og mai/juni: frist 1. februar
August: frist 9. juli 


Generell informasjon

 

0 Vedlegg
3098 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)